Home Uncategorized กรมป่าไม้ประกาศรับสมัครบุคคล วุฒิม.6ป.ตรีตั้งแต่13–21พฤษภา

กรมป่าไม้ประกาศรับสมัครบุคคล วุฒิม.6ป.ตรีตั้งแต่13–21พฤษภา

กรมป่าไม้ประกาศรับสมัครบุคคล วุฒิม.6ป.ตรีตั้งแต่13–21พฤษภา

ก.ป่าไม้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤษภาคม

1. ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง

กลุ่มงานบริการ

(01) เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,430 บ าท วุฒิม.6

(02) เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,430 บ าท วุฒิม.6

(03) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บ าท วุฒิปวช.

(04) เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บ าท วุฒิปวช.

(05) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บ าท วุฒิปวช.

(06) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิปวส.

(07) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิปวส.

กลุ่มงานเทคนิค

(08) พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บ าท วุฒิปวช.

(09) พนักงานขับเครื่องจักร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บ าท

(10) ช่างสำรวจ จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บ าท

(11) นายช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิปวส.

(12) เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิปวส.

(13) เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิปวส.

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(14) นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บ าท วุฒิป.ตรี

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤษภาคม2564

ทางเว็บไซต์ https:/forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

เอกสารสมัครฉบับเต็ม

ที่มา กรมป่าไม้ , 2benews

Facebook Comments