Home Uncategorized บุคลากรทางการแพทย์รวมตัว ร่อนจดหมาย เปิดผนึกถึงรัฐบาล

บุคลากรทางการแพทย์รวมตัว ร่อนจดหมาย เปิดผนึกถึงรัฐบาล

บุคลากรทางการแพทย์รวมตัว ร่อนจดหมาย เปิดผนึกถึงรัฐบาล

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโ ค วิ ด 19 ที่ลามไปทุกสายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ คนบังเทิงและอีกมากมาย และลามมายังประชาชนทั่วไป โดยสถานการณ์ในตอนนี้อยู่ในขั้นที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นบวกกับยอดผู้เสี ยชีวิตที่มีจำนวนสูงขึ้นในแต่ละวัน

ทำให้อุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ในหลายแห่ง เริ่มไม่เพียงพอ จนมีการแถลงจากทาง สบค.เรื่องของแนวโน้มเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักนั้น น่าเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันได้

โดยที่ล่าสุดนั้น 25 เมษายน 2564 สถานการณ์โ ค วิ ด 19 วันนี้ ถือเป็นวันที่พบผู้เสี ยชีวิตวันเดียวพุ่งทำสถิติสูงสุด นับตั้งแต่มีการระบาดในประเทศไทย โดยพบผู้ติดเชื้ อ 2,438 รายจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,151 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 282 ราย มาจากต่างประเทศ 5 ราย ผู้ป่วยสะสมทะลุ 55,460 ราย เสี ยชีวิตเพิ่ม 11 ราย (สะสมแตะ 140 ราย)

ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวทางเพจดังอย่าง หมอแล็บแพนด้า และ Drama-addict ต่างก็ได้ออกมาเผยแพร่ เรื่องที่ บุคลากรทางการแพทย์หลายๆท่าน เริ่มส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกันแล้ว โดยสาระสำคัญ 5 ข้อด้วยกันดังนี้

1 ยกเลิกข้อตกลงที่ว่า “โรงพยาบาลแห่งใดตรวจพบว่าคนไข้มีการติดเชื้อ ให้โรงพยาบาลนั้นต้องรับผิดชอบดูแลจนกระทั่งคนไข้นั้นมีเตียงนอนในโรงพยาบาล” ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า ระบบที่มีอยู่ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริง และมีผู้ป่วยคงค้างรอเตียงจากโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก

2 ให้รัฐบาลประกาศให้ผู็ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการและสามารถดูแลตัวเอง สามารถเลือกที่จะแยกกักตนเองที่บ้านได้ มีการติดตามอาการ และเตรียมระบบให้พร้อมที่จะเข้าสู่โรงพยาบาลได้ตลอดเวลา

3 พิจารณาเรื่อง Lovk Down อย่างเร่งด่วน

4 ขอให้ทางผู้มีส่วนเกี่ยวของ แถลงแผนการฉีดวัคซีนแต่ละยี่ห้อที่กำลังจะได้รับอย่างละเอียด รวมทั้งแผนการจัดการเชิงระบบอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจต่อภาคประชาชน แล้วเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชนซักถามเพิ่มเติม ซึ่งจะสะท้อนถึงศักยภาพของรัฐบาลที่มีการเตรียมแผนสำรองต่างๆ ไว้ล่วงหน้า

5 การตัดสินบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่สามารถเกิดความผิดพลาดได้ หากแต่ต้องยอมรับและพร้อมจะขอโทษต่อประชาชนในข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการที่ผ่านมา รวมถึงการสื่อสารที่ทำร้ายจิตใจบุคลากรทางการแพทย์

ที่มา หมอแล็บแพนด้า , Drama Addict

Facebook Comments