Home Uncategorized 10 ลักษณะเด่นของผู้หญิ ง ที่มีภาวะผู้นำสูงและสตรอง

10 ลักษณะเด่นของผู้หญิ ง ที่มีภาวะผู้นำสูงและสตรอง

10 ลักษณะเด่นของผู้หญิ ง ที่มีภาวะผู้นำสูงและสตรอง

1 พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้าง ข้อได้เปรียบ พวกเธอ

จะ พย าย าม ทำทุกอย่างๆเท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ชายทำอย่างไร ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น

และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า บ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก

พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2 พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น

คงไม่มีใคร อย าก เป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้งไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัสกับรายได้

และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้นำเงินไปลงทุนเพื่อให้งอกเงย

บางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้อขายของออนไลน์ นอกจากนี้ยังใช้เงิน

เป็น ของไม่จำเป็นก็จะ พย าย าม อดกลั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเงินไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยว

ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

3 พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้งเหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถว

แต่ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝน

ทักษะ และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจต้องการ คนที่เข้มแข็งและเก่งจริง

จะมีจุดเด่นหรือความสามารถ ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับ

ของคนอื่น

4 พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่ง

ที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำจะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่น

คลอนเสียไม่ได้ การแสดงออกทั้งทาง ก ริ ย า ท่าทางล้วนเด่นชัดว่าพวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

5 พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

ต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา ผู้หญิงที่เก่งอย่าง เชอริล แซน

เบิร์ก ซีโอโอของ เ ฟ ซ บุ๊ ค เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย ถึงแม้จะ พย าย าม

ทำงานอย่างหนัก และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็ พย าย าม จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงาน

และครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

6 พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่ราย ชั่วโมง

เหมือนสมัยก่อนแต่อย่างใด ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผนการทำงาน

ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมาย ระยะย าว รายวัน ไปจนถึงรายปี ว่าจะต้อง พย าย าม

บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊ค หรือมัวนั่งแชทไลน์

โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะ

กลับไปให้เวลากับครอบครัว หรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

7 พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน และเพิ่ม

โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัวผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น อย่างไรก็ตามคำว่า

ทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอนเพื่อแสดงออกว่าตัวเอง

ทำงานหนักแต่พวกเธอจะทำงานอย่างชาญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อม

กับทำอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

8 พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศ

เลอดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจ

ตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า ‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’ ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่

หาผู้ชายตามหาความรักจนเกินงาม เพ ราะนอกจากจะทำให้ดู แ ย่ แล้ว ยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้

อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ใน

แต่ละวันมีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็น เพ ราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า

แล้วความรักจะมาเองครับ

9 พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัว

ว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกันคอยช่วย

เหลือกัน แ บ่ งปั นความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา

คนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่

มัวแต่ ทิ่ ม แ ท ง ว่าร้ าย คนอื่นคนเหล่านี้จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลอง

สังเกตพวกอยู่ ย าว เฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

10 พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ เพ ราะถ้าหากข าดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชายยิ่งต้องแสดง

ความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับ บางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่

เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอม

ศิโรราบอย่างแน่นอน

สรุป ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จมากมายหลายคน น่าแปลก

ใจที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกันอย่างบังเอิญ ส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเองมี

ความสามารถที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคน และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรักจนไม่เป็น

อันทำมาหากินให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเติบโตในหน้าที่การงาน

ดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้มาปรับใช้อย่างน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จเหมือนอย่างผู้หญิงเก่ง

นอื่นๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำอย่างจริงจังคุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า…

ผู้หญิงเก่ง และสตรองเป็นผู้นำได้อย่างแน่นอนครับผม

ที่มา meokayna

Facebook Comments