Home Uncategorized ทำงานหนักแต่เงินก็ไม่พอใช้ 5 นิสัยเหล่านี้ ที่ทำให้เก็บเงินไม่อยู่

ทำงานหนักแต่เงินก็ไม่พอใช้ 5 นิสัยเหล่านี้ ที่ทำให้เก็บเงินไม่อยู่

ทำงานหนักแต่เงินก็ไม่พอใช้ 5 นิสัยเหล่านี้ ที่ทำให้เก็บเงินไม่อยู่

เพราะการเก็บเงินไม่อยู่ มันสื่อได้ว่าเราใช้เงินแบบผิ ดๆทีนี้มันก็จะทำให้อนาคตเราไม่ก้าวหน้า

ขัดสนทำอะไรก็ติดขัดไปหมด และเหล่านี้เองที่คือปัญหา ฉะนั้นเราลองเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง

ให้เห็นคุณค่าของเงินดูบ้างไหม เพราะเราก็ทำงาน มีร ายได้แต่ละเดือนก็ไม่ใช่น้อยๆเงินมากมาย

เราควรจะเก็บออมไว้ก็ดีนะ วันนี้เราจึงมีแนวคิดดีๆ ใช้กับยุคปัจจุบันได้แน่และไม่ล้าสมัยแน่นอน เลิกซะ

ก่อนจะสายไป นิสัยเหล่านี้ไม่ได้พาชีวิตคุณดีขึ้นหรอก

1 อัพอุปกรณ์ ร อ บกาย

เราทุกคนล้วน ต้องการความทันสมัย ตามแฟชั่นเสมอ สิ่งของเหล่านี้ ที่เราตามเทร นเนี่ยต้องใช้เงิน

บางคนก็ครึ่งนึงของเงินเดือนเลย ซึ่งมันก็เยอะมาก บางคนก็เกือบทั้งหมด ของเงินเดือนก็มี

และถ้ายังเป็นอยู่แบบนี้ ทำงานสิบปีก็ไม่รวยและยังจนลงด้วย ร ายได้มากแค่ไหนก็ไม่พอ

2 เงิ นเดือนเพิ่มปุ้บ ภ าระเพิ่มปั้บ

สไตล์การใช้ชีวิต นี่แหละคือ ตัวกำหนดเสื้อผ้าหน้าผมของใช้ต่างๆ

อย ากได้ใหม่ตลอดอย ากได้แบบที่ว่า ทำให้คนอื่นมองแล้วรู้ว่าเราหรู ใช้ของแ พ งงี้

สิ้นปีโบนั สออกมีการปรับเงิ นเดือน ก็เอาเงินนั้นไปด าวน์รถคันที่แพ งๆ

เพราะอย ากให้คนอื่นๆ รู้ว่าชีวิตของเราดีงี้

3 คิดแค่ว่า..เดี๋ยวค่อยออมเงินก็ได้

คนมีเงินเดือนสูงๆ ส่วนมากไม่ได้มองในเรื่ อ งของการออมเลย

ไม่ได้สนใจในการออม เพราะคิดว่าตัวเองก็มีใช้อยู่แล้ว จะบอกว่ามันคือความคิดที่ผิ ด

คุณควรเริ่มออมเงินเผื่อไว้ใช้ในย ามจำเป็น หรือเมื่อคุณไม่มีงานทำ และวางแผนเผื่อช่วงชีวิต

ในวัยเ ก ษี ย ณเพราะจะได้ไม่สร้างภาระให้กับลูกๆ หลานๆ ให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาเองอย่ างมีความสุข

4 มีหนี้ แต่ไม่สนใจจะจ่ า ยเขา

สังเกตกันไหมใบเสร็ จรั บเงิน ค่าง วดต่างๆ ค่าผ่อ นบ้านงี้ ว่าค่าดอ ก เบี้ยมันแพงกว่าเงินต้นแล้ว

แทนที่มีเงินจะไปโปะให้มันหมดๆ แต่คุณก็ปล่อยละเลยให้ดอ กเบี้ย มันเกิดขึ้นมาก

จนบางที มันมากกว่าเงินต้นไปแล้วไง หากคุณมีเงินให้เอาไปจ่ายหนี้ ที่ดอ ก เบี้ยสูงๆ

ก่อนนะ เพราะมันคือสิ่งที่คุณควรทำปิดให้เร็ว แม้จะผ่อนได้นานก็เถอะนะ

5 ของที่จำเป็นหรือไม่จำเป็น ก็ไม่สนใจเลย

เพียงแค่ต้องการเท่านั้น ไม่มีเป้าหมายทางการเงิ น อย ากมีสิ่งของแ พ งๆ เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ

แต่ถึงกระนั้น ก็ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นความอย าก หรือเป็นความจำเป็นกันแน่

เหมือนกับการเปลี่ยนโทรศั พท์รุ่นใหม่ ที่ออกมาก็คิดแค่ว่า จะต้องเปลี่ยน ให้เท่ทันสมัยมันเป็นการอวดอ้างไปงั้น

ไม่มีประโยชน์อะไร ฉะนั้นเราจงเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกร ร ม ซะตั้งแต่ตอนนี้เถิด

เริ่มต้นหันมาเก็บเงินเพื่ออนาคต ครอบครัว และตัวเราเอง จะได้ไม่ลำบากไปมากกว่านี้

ที่มา tamnanna

Facebook Comments