Home Uncategorized ปชช.ไม่สวมหน้ากากอนามัย 11 จังหวัดออกคำสั่ง ปรับไม่เกิน2หมื่น

ปชช.ไม่สวมหน้ากากอนามัย 11 จังหวัดออกคำสั่ง ปรับไม่เกิน2หมื่น

ปชช.ไม่สวมหน้ากากอนามัย 11 จังหวัดออกคำสั่ง ปรับไม่เกิน2หมื่น

วันนี้ 23 เม.ย.64เพจ “หมอแล็บแพนด้า” หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดินหรือหมอแม็กซ์ นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้างานตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิตวิธีอณูชีววิทยา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ได้เผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในวิกฤตการณ์แพร่ระบ าดของไ วรัสโค วิ ด 19 ระลอกใหม่ โดยระบุข้อความว่า “รายชื่อจังหวัดที่ออกคำสั่งให้ใส่แมสก์เวลาออกไปที่สาธารณะ ฝ่าฝืนไม่ใส่แมสก์ปรับไม่เกิน 20,000 บาทครับ

อัปเดตล่าสุด 19 จังหวัด

1.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.จังหวัดกาญจนบุรี

3.จังหวัดยะลา

4.จังหวัดตรัง

5.จังหวัดนราธิวาส

6.จังหวัดปัตตานี

7.จังหวัดสงขลา

8.จังหวัดชัยภูมิ

9.จังหวัดลำพูน

10.จังหวัดตาก

11.จังหวัดอุดรธานี”

12.ลพบุรี

13.นนทบุรี

14.สตูล

15.สุพรรณบุรี

16.พระนครศรีอยุธยา

17.บุรีรัมย์

18.ปราจีนบุรี

19.ศรีสะเกษ

ที่มา mgr online

Facebook Comments