Home Uncategorized พุ่งแรงราค าทองวันนี้ ปรับขึ้นจนน่าข าย

พุ่งแรงราค าทองวันนี้ ปรับขึ้นจนน่าข าย

พุ่งแรงราค าทองวันนี้ ปรับขึ้นจนน่าข าย

ราค าทองคำประจำวันที่ 23 เม.ย.2564 ขยับขึ้น 100 บาท เมื่อเทียบกับราค าสุดท้าย

ของวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยราค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 27,100 บาท

อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.26 น.ที่ผ่านมา

โดยทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ 26,500 บาท ขายออก 26,600 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 26,029.72 บาท ขายออกที่ราค า 27,100 บาท

ขณะที่ราค าทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,788.00 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์

สรุปราค าทองคำ วันที่ 23 เม.ย. 2564 ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่งรับซื้อ บาทละ 26,500 บาท ขายออก บาทละ 26,600 บาท

ทองรูปพรรณรับซื้อ บาทละ 26,029.72 บาท ขายออก บาทละ 27,100 บาท

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1.ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

2.ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

3. ร้านทองต้องแสดงราค าขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน

มีการแสดงราค ารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้านแต่ติดอยู่ในถาด

4.มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

5. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์เป็นต้น

Facebook Comments