Home Uncategorized หามาปลูกไว้ก็ดี 7 ต้นไม้ปลูกง่ายฟอ กอากาศหลับสบาย

หามาปลูกไว้ก็ดี 7 ต้นไม้ปลูกง่ายฟอ กอากาศหลับสบาย

57

หามาปลูกไว้ก็ดี 7 ต้นไม้ปลูกง่ายฟอ กอากาศหลับสบาย

ต้นไม้ปลูกง่ายฟอ กอากาศช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับแต่ละมุมในบ้าน และยังมีคุณสมบัติช่วยดูดซับส ารพิ ษ

ตกค้าง อย่างเช่น ค วั น บุ ห รี่ สีทาบ้าน แม้กระทั่งน้ำย าทำความสะอาดต่าง ๆ ที่หมุนเวียนอยู่ภายในห้อง

ได้ดีทีเดียวดูดซับอากาศที่เป็นพิ ษ เข้าไปทางใบ แล้วส่งไปฟอ กทำความสะอาดยังส่วนร าก

แล้วปล่อยออ กซิเจนกลับมาสู่อากาศอีกครั้งเราลองเปลี่ยน มาปลูกต้นไม้เหล่านี้สิ

นอกจากจะทำให้ดูสบายๆแล้ว ก็ช่วยฟอ กอากาศ ในบ้านได้ด้วยและนี่คือ

ต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการฟอ กอากาศ ช่วยลดการเกิดภู มิแ พ้

ต้นไม้ 7สายพันธุ์ที่สามารถช่วยฟอ กอากาศเพื่อสุ ข ภ า พปอ ดของเรา ไปดูกันว่าต้นอะไร

1 เ ด หลี

ไม้ดอ กไม้ประดับในอาคาร เนื่องจากให้ดอ กสีขาวที่สวย กาบหุ้มช่อ ดอ กมีสีขาวคล้ายดอ กหน้าวัว

มีใบสีเขียวเข้มวาว จึงมีความโดดเด่น ส ร ร พ คุ ณ มีความสามารถสูงในการดูดพิ ษภายในอาคาร

ช่วยกรองอากาศ ฟอ กอากาศ อย่ าง เบนซิน ไตรคลอโรเอทิลีน และฟอร์มาลดีไฮด์ ในอากาศได้เป็นอย่ างดี

ช่วยผลิตความชื้ นในอากาศเพื่อกำจั ด เชื้ อราในอากาศ อันก่อให้เกิดอาการภู มิแ พ้ และทำให้นอนหลับสบายขึ้น

2 ว่ านหางจ ระเข้

หลายคนคงรู้จักกันดี ในบ้านเราเป็นสมุ นไพ ร ที่ให้ประโยชน์ได้อีกด้วยมีส ร ร พ คุ ณทางย า

ใช้รั ก ษ าแผ ลมีประสิทธิภาพสูงในการฟอ กอากาศจำพวก ฟอร์มัลดีไฮด์

เป็นสาเหตุของการระคายเคืองผิ ว รวมถึงการ ป ว ด ศีรษะ

3 ไ อ วี่

เป็นไม้เลื้อยที่อาศัยต ามต้นไม้ใหญ่ นิย มนำมาปลูกติดกับกำแพง ให้เลื้อยคลุมประดับกำแพง

เป็นพืชที่ชอบแสงแดดปรับตัวอยู๋ในที่แสงรำไรได้เก่ง มีประสิทธิภ าพสูงในการฟอ กอากาศ

จำพวกส ารเบ นซินสามารถช่วยกำจั ด ฝุ่นร าที่ลอยอยู่ในอากาศได้ 78 เปอร์เซนในเวลาเพียง 12 ชม

4 เ ศ ร ษ ฐี เรือนนอ ก

ต้นไม้ที่นิย มปลูกไว้เป็นไม้ประดับ เพราะลักษณะผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม มัน มีแถบด่างสีขาวค รีม

บริเวณขอบใบเป็นพุ่มสวยงาม ส่วนใหญ่จะนำมาปลูกในกระถางแขวนหรือเป็นพืชคลุมดิน ก็ได้เช่นกัน

สามารถช่วยฟอ กอากาศได้ดี เช่น แอมโดมเนียน ไซลีน ทูลีน ฟอร์มาดิไฮด์ และไอเสี ยอื่นๆ ด้วย

5 เขียวห มื่นปี

ปลูกไว้ภายในบ้านหรือใช้ประดับสำนักงาน เพราะสามารถเจริญเติบโตได้ในที่แสงน้อย เลี้ยงง่าย

ทนทาน ไม่ต้องการการดูแลมากนัก ส ร ร พ คุ ณ มีความสามารถในการฟอ กอากาศ

อยู่ในระดับปานกลางช่วยฟอ กอากาศ และเพิ่มปริมาณอ๊อ กซิเจน ในเวลากลางคืนด้วย

6 ต้นจั๋ง

เป็นพืชตระกูลปาล์ม เลี้ยงง่ายแม้ข า ดน้ำเป็นเวลาหล า ยวัน ต้องการแสงแดด

เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตช้าสามารถกำจั ดสารที่ไม่ดี ต่อร่ างกายได้

ทั้ง แอมโมเนีย ฟอร์มาลดีไฮด์ ไซลีนและโทลูอีน

7 พลูด่ าง

เป็นไม้ดอ กไม้ประดับประเภทไม้เลื้อยนิยมปลูกมากชนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะในสวน หรือปลูกในกระถาง

เพราะเป็นต้นไม้ที่มีสีสันสวยงาม การดูแลก็ง่าย และยังสามารถเติบโตได้ดี

ในทุกสภาพส ร ร พ คุ ณ ถ้าปลูกพลูด่างไว้ในห้องนอน จะช่วยฟอ กอากาศให้บริสุทธิ์

นอนหลับสบาย และช่วยลดฝุ่นในอากาศได้ถึง 94 เปอร์เซน และยังเชื้ อราในอากาศได้ 78 เปอร์เซน

ถ้าใครยังไม่มีต้นไม้เหล่านี้ ก็รีบไปหาซื้ อมาไว้ที่บ้านเพื่อที่เราจะได้มีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์

ภายในบริเวณบ้านของเรา เพิ่มความร่มรื่น สดใสสบายให้กับบ้านเราได้อีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา san sabai

Facebook Comments