Home Uncategorized น้อยคน มากจะรู้ว่าเช็คได้ 4 วิ ธีเช็คยอ ดเงิ นสะสมประกันสังคม

น้อยคน มากจะรู้ว่าเช็คได้ 4 วิ ธีเช็คยอ ดเงิ นสะสมประกันสังคม

น้อยคน มากจะรู้ว่าเช็คได้ 4 วิ ธีเช็คยอ ดเงิ นสะสมประกันสังคม

วันนี้จะพาคุ ณไปตรวจเช็คยอ ดเงินสะสมประกันสังคมของคุณที่ส่ งจ่ายทุกๆเดือน

ตั้งแต่เริ่มทำงานประจำมา กับบทความ ทำเองได้ง่ายๆ 4 วิ ธีเช็คยอ ดเงินสะสมประกันสังคม

และไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง ประกันสังคมที่จ่ายไปทุกเดือนๆ

โดนหั กไปจากเงินเดือนนั้นไม่ได้หักไปเปล่าๆ แต่มันคือสิทธิต่างๆ ของเรานั้นเอง

ซึ่ง ก็จะรวมค่ารั ก ษ า พ ย า บ าล ต่าง ๆ เงินสำหรับตอนว่างงาน

สำหรับตอน ช ร า แต่เคยเข้าไปเช็คไหมว่า เงินประกันสังคมที่มีนั้นสะสมไปได้เท่าไหร่แล้ว

น้อยคน มากจะรู้ว่าเช็คได้ วันนี้เราจะมาสอน วิธีเช็คยอ ดเงินประกันสังคม

แบบออนไลน์กันซึ่งง่ายมากๆ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

1 เข้าไปยังเว็บ www.sso.go.th ทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย

2 กรอ กเลขบัตรประช าช น / รหัส ผ่ าน สำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก

ให้กดลงทะเบียนสมัครให้เรียบร้อยก่อน โดยจะมีให้ยืนยันตัวตนผ่ านเบอร์โทรศัพท์ด้วย

3 พอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็ไปที่เมนู ‘ผู้ประกันตน’ ซึ่งจะเป็นหน้าเว็บที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของเรา

4 เวลาจะเช็คยอ ดเงินสะสมของประกันสังคมให้ดูในเมนู ‘ข้อมูลการส่ งเงินสมทบ’

ซึ่งพอเข้าไปดูแล้วจะเห็นประวัติการส่ งเงินของเราเองในแต่ละเดือนที่จ่าย ๆ ไปนั่นเอง

ซึ่งเงินส่วนนี้จะถูกแบ่งเอาไว้ใช้สำหรับ 3 ส่วน จะมีสำหรับย ามเ จ็ บ ป่ ว ย สำหรับช ร า ภาพ และ

สำหรับตอนว่างงาน สำหรับเงินตอน ช ร านั้นไปส่อง ๆ ดูได้เหมือนกันแล้ววางแผนการใช้ชีวิตได้เลย เพราะพออายุครบ 55ปี

เราทำเรื่องขอรับเงินส่วนนั้นได้เลยล ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ทำประกันสังคมควรจะรู้อย่ างน้อยก็ได้รู้ว่า

เงินของเราที่สะสมในประกันนั้นได้เท่าไหร่ ย ามเ จ็ บ ป่ ว ย ย ามว่างงานจะได้มีเงินคอยช่วยเหลือ

แน่นอนว่าพนักงานบริษัททุกคนนั้นมีประกันสังคมอยู่แล้ว ถ้าว่าง ๆ ก็ลองหาเวลาเข้าเว็บเช็คดูกันนะ

ที่มา krustory, rooormai

Facebook Comments