Home Uncategorized วันนี้น้ำมันปรับขึ้น ราค าทุกชนิด

วันนี้น้ำมันปรับขึ้น ราค าทุกชนิด

วันนี้น้ำมันปรับขึ้น ราค าทุกชนิด

สืบเนื่องจากกรณีที่ในวันนี้ 16 มี.ค.64 มีรายงานว่า บมจ.ปตท. และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม

ประกาศปรับขึ้นราค าน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ และกลุ่มดีเซลทุกชนิด

ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โดยน้ำมันในกลุ่มดีเซลปรับเพิ่ม 60 สตางค์/ลิตร

น้ำมันในกลุ่มเบนซินปรับเพิ่ม 60 สตางค์/ลิตร

ยกเว้น E85 ปรับเพิ่ม 40 สตางค์/ลิตร

ราค าที่ประกาศเป็นราค าขายปลีกในกรุงเทพมหานครฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

โดยปรับราค าน้ำมันแต่ละชนิดเป็นราค าใหม่ดังนี้

ที่มา yum mun

Facebook Comments