Home Uncategorized ว.พยาบาลทหารอากาศ รับสมัครนักเรียนพยาบาลตั้งแต่ 1-30 เม.ย.64

ว.พยาบาลทหารอากาศ รับสมัครนักเรียนพยาบาลตั้งแต่ 1-30 เม.ย.64

ว.พยาบาลทหารอากาศ รับสมัครนักเรียนพยาบาลตั้งแต่ 1-30 เม.ย.64

รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 1-30 เมษายน 2564

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติ

-หญิงโสดหรือชายโสด

-อายุไม่เกิน 22 ปี

-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่ www.ncrtaf-recruit.com

สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564

สมัครได้ที่ http://www.ncrtaf-recruit.com/NCRTAFFront/

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

171/2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร 10220

สอบถามรายละเอียด โทร.0 2534 4187 และ 09 2402 4352

ที่มา วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ, 2benews

Facebook Comments