Home Uncategorized หลวงพ่อใจดี ให้ยืมศาลาวัด เป็นโรงพย าบาลสนาม

หลวงพ่อใจดี ให้ยืมศาลาวัด เป็นโรงพย าบาลสนาม

หลวงพ่อใจดี ให้ยืมศาลาวัด เป็นโรงพย าบาลสนาม

เรียกได้ว่าในสถานการณ์ที่ผู้ป่วยโ ค วิ ดเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยทางการแพทย์จะให้ผู้ป่วยแยกตัวจากผู้ปกติที่ยังไม่ติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

ซึ่ง จะทำให้ผู้ที่มีโ ร คประจำตัว คนสูงอายุ เด็ก อาจจะเกิดความเสี่ ยงที่จะอาการหนักได้ โรงพย าบาลสนาม จึงเป็นทางเลือกที่จะให้ผู้ที่มีอาการน้อยพักอาศัยชั่วคราว

หลายจังหวัดได้ใช้พื้นที่หอประชุม สนามกีฬา หรือ อาคารต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในการตั้งโรงพย าบาลสนามชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ตรวจพบเชื้ อ แต่มีอาการน้อย หรือ ไม่มีอาการ เพื่อเฝ้า ร ะวัง ซึ่งจะเห็นภาพของจังหวัดต่างๆ ไปบ้างแล้วว่าเป็นอย่างไร

ล่าสุด สมาชิกเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้แชร์ภาพโรงพย าบาลสนาม ซึ่งใช้พื้นที่ศาลาวัดมาตั้งเตียงผู้ป่วย โดยระบุว่า

สถานที่ดังกล่าว อยู่บนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ใกล้กับ เกาะสมุย และเริ่มพบผู้ป่วยหลายคน “ขอขอบพระคุณ ท่านเจ้าอาวาสวัด อัมพวัน อำเภอเกาะพะงัน

ที่เอื้อเฟื้อ สถานที่ ให้จัด โรงพย าบาลสนาม #ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล #นักพัฒนา” งานนี้ นอกจากแบ่งเบาภาระโรงพย าบาล ประชาชนที่ใช้บริการยังถือโอกาสพักรักษาตัวแบบมรณสติไปในตัว

 

ที่มาข่าวสด (khaosod)

Facebook Comments