Home Uncategorized เปิดกระเป๋ารอเราชนะ ประช าชนกลุ่มนี้ เตรียมรับเงิ น 7000 รวด

เปิดกระเป๋ารอเราชนะ ประช าชนกลุ่มนี้ เตรียมรับเงิ น 7000 รวด

เปิดกระเป๋ารอเราชนะ ประช าชนกลุ่มนี้ เตรียมรับเงิ น 7000 รวด

ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่ อ งราวที่ชาวโซเชียลต่างติ ดตามและต้องบอกว่าดีมากครับ ล่าสุด

ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 8 – 26 มี.ค. 2564 ที่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์แล้ว

เตรียมใช้สิทธิ์จับจ่ายกับร้านค้าที่เข้าโครงการ 22 เม.ย. – 31 พ.ค.64 วงเงินคนละ 7,000 บาทรวดเดียว

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่า1.ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคนใช้จ่ายนับ

ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 วงเงินรวม 72,289 ล้านบาท

2.ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง

และกลุ่มทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://xn--b3c4a2a6ch6f.com

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ มีจำนวน 16.8 ล้านคนและมียอดใช้จ่ายสะสม

ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 วงเงินรวม 109,289 ล้านบาท

3.ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ มีจำนวน 2.3 ล้านคน

มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.64 วงเงินรวม 12,036 ล้านบาท

สรุปมีผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.8 ล้านคนผ่านร้านค้าและผู้แระกอบการ

ที่ร่วมโครงการกว่า 1.3 ล้านกิจการ เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบกว่า 193,614 ล้านบาท

ที่มา เราไม่ทิ้งกัน

Facebook Comments