Home Uncategorized 19 สัญญาณนี่ เกาะงานไว้ให้แน่ๆ ใกล้เข้ามาแล้วจริงๆ

19 สัญญาณนี่ เกาะงานไว้ให้แน่ๆ ใกล้เข้ามาแล้วจริงๆ

19 สัญญาณนี่ เกาะงานไว้ให้แน่ๆ ใกล้เข้ามาแล้วจริงๆ

เมื่อโ ค วิ ดกลับมาอีกครอบ การทำงานประจำนั้นเป็นสิ่งที่มั่นคงการทำงานในแบบอื่นๆ แต่วันนี้อย ากจะบอ กหล า ยๆ คนว่า อย ากให้คุณนั้นกอ ดงานประจำของคุณนั้นไว้ให้แน่นๆ เพราะ 20 สัญญาณนี่

ใกล้เข้ามาแล้วจริงๆไปดูกันว่าสัญญาณอะไรที่เตือนให้นั้น ต้องเก็บเงินและกอ ดงานที่ทำอยู่ไว้ให้ดีๆ

1 เราจะเห็นได้ว่าหล า ยบริษัทในช่วงนี้ปิดกิจการกันไปเยอะมาก

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยซ้ำไป บางคนตกงานโดยไม่ทันได้รู้ตัว

เมื่อวานยังเข้างานตอ กบัตรอยู่เป็นเรื่องปกติ เช้าวันต่อมาบริษัทแจ้งข่าวว่าปิดโรงงาน ยังไม่ได้เข้าไปตอ กบัตรเลย

2 บริษัทหล า ยที่ได้ไปต่อ บริษัทหล า ยที่ก็ยังเปิดกิจการอยู่ แต่ก็แทนด้วยการใช้เครื่องจักรทำงานแทนพนักงาน

และแน่นอนว่าพนักงานหล า ยคนก็จะถูกเลิกจ้างและถูกให้ไล่ออ กไปโดยมีเหตุผลบางประการที่จำเป็น

 

3 นักท่องเที่ยวในบ้านเราเริ่มห า ยกันไปหมดโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ที่อยู่ในโซนยุโรปที่มีกระเป๋าเงินหนั

จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ไม่ค่อยมาเที่ยวบ้านเราแล้ว

4 นักท่องเที่ยวช าวแผ่นดินใหญ่ที่เคยเข้ามาท่องเที่ยวในยุโรป หล า ยคนเริ่มทยอยห า ยกันไปบ้าง

บางคน มาเที่ยวบ้านเราก็บอ กว่าไม่น่าเที่ยวแล้ว เจอปัญหาต่างๆรุมเร้า ทั้งเรื่องของการลงทุน เรื่องที่ไม่สามา รถควบคุมได้เศรษฐกิจ

5 คนในสมัยนี่ ใช้เงินฟุ่มเฟือยกัน มากกว่าเดิมเลือ กใช้จ่ายเกินความจำเป็น ใช้จ่ายกับเงินไปกับสิ่งที่ไม่คู่ควร

หรือไม่เป็นประโยชน์ กู้เงินโดยไม่นึกถึงอนาคต บอ กเธอว่าการกู้เงินนั้นทำให้ดอ กเบี้ยทวีคูณ หากคุณใช้จ่ายเงินเกินตัวในช่วงปีนี้บอ กเลยว่าคุณจะไปไม่รอ ด

 

6 ใครที่ทำงานเกี่ยวกับที่ดินโครงการบ้าน อสังหาริมท รั พ ย์ คอนโด จะเห็นได้ว่าหล า ยคนจมทุนกันไปมาก

หล า ยคนคิดว่าซื้ อเพื่อเก็งกำไร แต่ในช่วงต้นปีที่ผ่ าน มา อาการเริ่มออ กชัดเจน มาก โดยในโลกออนไลน์นั้นมีคนที่สอนการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมท รั พ ย์กันเป็นจำนวน มาก พอเริ่มมีคู่แข่งเยอะ คนก็ลงทุนกันต ามกระแส เอาเงินไปหมุน

คิดว่าจะเอาเงิน มาจ่ายค่าเช่าค่าผ่อนได้ แต่สุดท้ายจมทุนไม่มีคนเช่าไม่มีคนซื้ อ

7 การกู้ซื้ อบ้านซื้ อรถง่ายมากในปัจจุบัน แต่ในระยะช่วงแรกอาจจะผ่อนน้อย

บางเจ้าไม่ต้องผ่อนเลยในปีแรกก็มี แต่จะไปผ่อนหนักในช่วงตอนหลัง ซึ่งการทำแบบนี้อาจจะทำให้คุณจมและโดนยึดได้

8 ใครที่ทำงานธนาคาร ทำงานแบงค์แนะนำว่าให้รีบหางานที่สามา รถรองรับอาชีพเหล่ านี้

ได้ เพราะเนื่องจากอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เข้ามามีบทบาทมากมาย ธนาคารมีการใช้แอปและเทคโนโลยีมากขึ้น และเห็นได้ว่าหล า ยสาขาถูกปิดลงไปแล้ว การหางานทำในตอนนี้ก็ยากมาก

9 อาชีพการค้าข า ยการออนไลน์เริ่มถดถอยลง เนื่องจากในปัจจุบันมีคู่แข่งและหล า ยคนก้าวเข้าสู่วงการออนไลน์

แต่ก็สู้บริษัทยักษ์ใหญ่บางเจ้าบริษัทที่มีกำลังท รั พ ย์ในการซื้ อเป็นจำนวน มากไม่ได้ เมื่อเขาซื้ อเป็นจำนวน มากร า ค าข า ยของเขาก็ยิ่งถูกลง

และเราไม่สามา รถที่จะกำหนดร า ค าข า ยให้ถูกลงไปมากกว่านั้นได้หากเราไม่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่

10 ที่ดินและบ้านข า ยย า ก เพราะเนื่องจากเงินในระบบห า ยไปมาก คนส่วนใหญ่มีเงิน

แต่ไม่เอาออ กมาใช้จ่ายเนื่องด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เขารู้ดี

11 สกุลเงินดิจิตอลและเหรียญต่างๆถูกผลิตออ กมา เพื่อทดสอบระบบ อย่ าโลภดูให้ดีๆ

12 ทองคำยังคงมีค่าเสมอ เวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้จากหล า ยประเทศ เมื่อค่าเงินลดให้

คนที่มีทองอยู่ในมือสามา รถเปลี่ยนค่าเงินใดก็ได้ในโลกใบนี้

13 ปัญญาประดิษฐ์และ AI จะเข้ามาทดแทนตัวเราเองโดยไม่ทันได้รู้ตัว ให้ระวังเรื่องของการตกงาน

การใช้หุ่นยนต์ทำงาน ควรหางาน มา รองรับในขณะที่เรายังมีแรงและมีเวลา

14 การใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นการใช้น้ำมันอยู่ในระดับปานกลาง

หากจะลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับน้ำมันควรคิดพิจารณาดูให้ดีๆ

15 เศรษฐกิจพอเพียงคำนี่ยังคงสามา รถช่วยเราได้เสมอ ถ้าหากเราไม่สร้างห นี้

เรามีน้อยใช้น้อยรู้จักเก็บ รู้จักกันเอาไว้ใช้ในวันข้างหน้า เราก็จะมีกินมีใช้

16 ธุรกิจเกี่ยวกับการส่ ง ของ ยังคงเติบโตขึ้น และแน่นอนว่าปัจจุบันมี App และเทคโนโลยี

ในการสั่งซื้ ออาหารมากมาย แต่อย่ าลืมว่าคู่แข่งก็มากขึ้น

17 ปัญหาที่แก้ไม่รู้จบในปัจจุบันนี้หล า ยคนคงรู้อยู่แล้วว่ามีปัญหาอะไรอยู่ ที่เกี่ยวข้ องกับโ ร ค

ซึ่งยังแก้ไขไม่ได้และยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะสามา รถควบคุมได้ดั่งใจจริงๆโดยไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้ อง

18 แนวคิดของหล า ยคนเริ่มเปลี่ยนไป หล า ยคนให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์

แต่อย่ าลืมว่าการแข่งขันทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูงหากเราไม่คิดวิเคร า ะห์ และไม่ขนขวายหาความรู้เราก็จะกล า ยเป็นคนตกยุคตกสมัยไปในทันที

19 โทรศัพท์มือถือสำคัญมากในยุคนี่ หากใครไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ไม่สามา รถที่จะก้าวทันข่าวและเทคโนโลยีใหม่ๆได้

ดังนั้นแล้วการใช้มือถือถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ แต่จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง

เมื่อรู้อย่ างนี่แล้ว ควรที่จะรีบประหยัดเงินและหาช่องทางในการทำเงิน

ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ได้ที่อยู่ในเครือข่ายที่ซื่อสัตย์สุจริต เราก็จะมีกินมีใช้ มีอนาคตที่ดีอย่ างแน่นอน ใครจะไปรู้ว่าในช่วง 6 เดือนต่อจากนี้ไปเศรษฐกิจอาจจะคล้ายกับต้มยำกุ้งก็ได้

ที่มา postsabaidee

Facebook Comments