Home Uncategorized เตือนจากประสบการณ์เรื่อ งจริง ที่ไม่คิดไม่ฝัน ว่าจะโด นกับตัวเอง

เตือนจากประสบการณ์เรื่อ งจริง ที่ไม่คิดไม่ฝัน ว่าจะโด นกับตัวเอง

เตือนจากประสบการณ์เรื่อ งจริง ที่ไม่คิดไม่ฝัน ว่าจะโด นกับตัวเอง

โดยปกติแล้วเวลาเราจะเซ็นสำเนาเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชนนั้นให้ใครจะทำธุรก ร รมอะไรก็แล้วแต่

จะขีด ฆ่ า เขียนกำกับลงวันที่ใช้เพื่ อ อะไ ร ทุกครั้ง

แต่แล้วก็โดนมีคนเอา บั ต รประจำตัว ประชาชนเราไป กู้เ งิ น น อ กระบบ โดยที่เราไม่รู้

จนกระทั่งเมื่อวันพุธ มีผู้ชายร่ า งใหญ่ 2 คน มาตามหาเราถึงบ้าน เราก็บอกไม่ใช่เรา เราไม่เคยไปกู้เ งิ นใคร

บัตรประจำตัวประชาชนนะของเรา แต่ลายเซ็นและเบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่ของเรา

คนทวงห นี้ บอกว่า… เจ้เจ้าของเ งิ น ไปแจ้งความที่โรงพักชลบุรี แล้วว่า “ฉ้ อ โ ก ง”

ซึ่ง 1 ในจำนวนบั ต รประจำตัวประชาชน 1 ปึก มีบัตรประจำตัวประชาชนของเราด้วย

นั่งคิดนอนคิดว่า ไปทำหล่นทำหาย ทำพลาดไว้ตรงไหน จนกระทั่งขอนัดเจรจากับกองปราบ

กองปราบรู้ตัวแล้วว่า ใครเอาบั ต รประจำตัวประชาชน เราไป

วันนี้เราเลย ไปโรงพักพอเจอหน้าเ ด็ ก คนที่เอาบั ต รประจำตัวประชาชนเราไป

คำถามแรก เอาบั ต ร พี่มาจากไหน?

พี่หนูทำงานอยู่ที่ห้าง …. หนู แ อ บ ถ่ายตอนที่พี่ไปสมัครบั ต ร หรือตอนที่ผู้ เ สี ยหายคนอื่น อื่น เอาบัตรไปแลกแต้ม

หนูถ่ายมาจากตัวจริงบ้างบางครั้ง ก็ใช้มือถือ ถ่ายไว้ แล้วเอาสำเนาบัตรไปใช้กู้เ งิ น

โอ้ย ต า ย แล้ว นี่แสดงว่า เราต้องเพิ่มความรอบคอบ ให้มากขึ้นกว่าเดิม จะให้บั ต ร ใครไปไม่ได้เลย

เพราะเราไม่รู้เลยว่า เขาจะเอาบัตรเราไปทำอะไรนอกจากนั้ น บ้าง บทเรียนอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าป้องกันดีแล้ว

แต่ก็ยังพล า ด ที่โพสต์เพื่อต้องการเตื อ นพี่ พี่ เพื่อนให้ร ะ มัด ร ะ วังตัว ในการใช้บัตรประจำตัวประชาชน ไม่ได้มีเจตนา ทำให้ใครได้รับความ เดื อ ดร้อนนะคะ

ที่มา showbizzinfoo

Facebook Comments