Home Uncategorized ชีวิตก็ติดขัดไม่ราบรื่น เก็บเงินไม่อยู่ 5 อย่างทำบุญมีทางออกหมด

ชีวิตก็ติดขัดไม่ราบรื่น เก็บเงินไม่อยู่ 5 อย่างทำบุญมีทางออกหมด

ชีวิตก็ติดขัดไม่ราบรื่น เก็บเงินไม่อยู่ 5 อย่างทำบุญมีทางออกหมด

สำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นหากใครเริ่มรู้สึกว่า ตัวเองเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมด

หากว่าชีวิตมีแต่รายจ่าย มีแต่เรื่องที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น มีเหตุผลที่จะต้องใช้เงินตลอดเวลา

ทำอะไรก็มีแต่อุปสรรคปัญหา เงินทองก็หายาก ชีวิตก็ติดขัดไม่ราบรื่น

หากใครที่กำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้ คนโบราณมักจะพูดกันว่าเป็นคนที่มีกรร ม ทำคุณคนไม่ขึ้น

ไม่ว่าจะทำดีมากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็เจอแต่ปัญหาซึ่งในวันนี้

เรามีตัวช่วยที่จะทำให้ปัญหาของคุณเบาบางลง ช่วยในเรื่องของการเงินของคนที่ติดขัดทำให้ดีขึ้น

แนะนำว่าให้ทำตามทั้ง 5 อย่างเหล่านี้และชีวิตของคุณจะดีขึ้นมาก

สำหรับใครที่มีความรู้สึกว่าชีวิตเจอกับอุปสรรคบ่อยๆ ทำอะไรไม่ค่อยร า บรื่น

และมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินบ่อยมาก วันนี้เราเ อาวิธีทำบุญที่จะช่วยเสริม

เรื่องทรัพย์ในกระเป๋าของเรามาฝากกันเหมาะสำหรับคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่

หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้จนหมดโดยคนโบราณบอกไว้ว่า

ให้ทำบุญด้วย 5 อย่างนี้จะช่วยให้มีโชคในเรื่องของการเงิ น

1 ใส่บาตรด้วยข้าวส า ร โดยให้เลือกข้าวสา รชนิดที่ดีที่สุดที่เราสามา รถซื้อได้

มันใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ในบาตรพ ร ะ โดยอานิสงฆ์ที่ได้รับจะช่วยให้เรา

มีกินมีใช้ไม่หมด และช่วยให้ก้าวหน้า ในเรื่องของการงานและการทำมาหากิน

2 ถวายข้าวสา ร โดยให้ถวายข้าวสา รเป็นถัง ซึ่งมีเคล็ดว่า

ให้ถวายเกินกว่าน้ำหนักตัวของตัวเอง โดยบวกเพิ่มไปอีก 1 กก. เช่นน้ำหนัก 70 กก.ก็ให้ถวาย

ข้าวสา รน้ำหนัก 71 กก. นั่นเอง โดยจะช่วยให้ปัญหาการเงินที่กำลังติดๆขัดๆ

กันอยู่คลายออกและสามา รถสะสางได้ทั้งหมด รวมทั้งหนี้สินต่างๆก็จะเบาบางลงได้

3 ทำบุญด้วยของที่ทำให้สูงขึ้น เช่น ตั่ง เก้าอี้ เสื่อ ถนน หรือ สะพาน เป็นต้น

4 สร้างซุ้มประตูวัด หรือ ป้ายบอกทาง

วิธีนี้เป็นการบอกบุญให้กับผู้อื่น ช่วยให้ตัวเราได้รับอานิสงฆ์ที่ดี

5 ชำระหนี้สงฆ์ สำหรับคนที่มีก ร ร มเยอะแก้ย าก ให้ลองไปที่วัดแล้วหาตู้ชำระหนี้สงฆ์

เพื่อช่วยวัดและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในวัดและของพระสงฆ์ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เชื่อกัน

มาแต่โบราณในเรื่องของการคืนให้กับวัดโดยเชื่ อกันว่าถ้าทำแล้วจะช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง

แผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ อะหัง นิททุกโข โหมิ อะหัง อะเวโร โหมิ

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข และขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุ ก ข์ ขอให้ข้าพเจ้า

ปราศจากเ ว ร ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุป สรร คทั้งปวง ขอให้ข้าฯมีความสุข กา ย สุขใจ

รั ก ษ ากาย วาจา ใจ ให้พ้นจากความ ทุ ก ข์ ภั ยทั้งปวง เทอญ

หลังจากทำบุญตามที่กล่ าวมา จะช่วยให้ชีวิตของเราค่อยๆดีขึ้นการทำใจให้สบาย

ฝึกนั่งสมาธิและหมั่นทำบุญจะช่วยให้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเงินสามา รถคลี่คลายลงไปได้

ที่มา krustory

Facebook Comments