Home Uncategorized เผยขั้นตอนสรงน้ำพระที่บ้าน ได้อานิสงส์มากมาย

เผยขั้นตอนสรงน้ำพระที่บ้าน ได้อานิสงส์มากมาย

15

เผยขั้นตอนสรงน้ำพระที่บ้าน ได้อานิสงส์มากมาย

ผู้คนมากมายต่างกลับบ้านเกิด หยุดยาวสงกรานนี้สิ่งที่ต้องทำประจำคือ การสรงน้ำพระ การทำความสะอาดพระพุทธรูปหิ้งพระรูปภาพและสิ่งของต่างๆ ร วมไปถึงที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปให้สะอาดบริสุทธิ์หรือเรียกอีกอย่างว่า “การถวายเครื่องเถราภิเษก”

ซึ่ง เป็นพิธีก ร รมที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันและต้องทำเป็นประจำทุกปี ถือว่าเป็นการชำระพระวรกายของพระพุทธเจ้าให้ปราศจากมลทิน เพื่อให้เกิดมุทิตาจิต เบิกบานใจ สุขใจ และเกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ปฏิบัติและทุกคนในบ้านวันนี้เราเลยมีขั้นตอนที่ถูกต้อง สำหรับการสรงน้ำพระที่บ้านมาฝาก

สิ่งอุปกรณ์ ส รงน้ำพระที่บ้าน

ขันใส่น้ำ ,ขันใส่น้ำสำหรับสรงน้ำพระ ,โต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราว ,ผ้าผืนใหม่สำหรับเช็ดทำความสะอาด ,พานและถาดรองตามความเหมาะสม ,เครื่องหอม (ดอกไม้หอม, พวงมาลัย, น้ำหอม/ น้ำอบ/ น้ำปรุง)

ขั้นตอนการ ส รงน้ำพระที่บ้ าน

1 อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมา เช็ดทำความสะอาดเบื้องต้น ด้วยผ้าผืนใหม่ หรือฟองน้ำสะอาดทีละองค์ ถ้าหากเป็นกรอบรูปก็ให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดแล้วเช็ดให้เกลี้ยงเกลา

2 จากนั้น อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมด ไปประดิษฐานไว้ที่พาน โดยมีถาดรองบนโต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราว พร้อมทั้งประดับประดาโต๊ะด้วยดอกไม้หอม กลีบดอกไม้ และพวงมาลัยให้สวยงาม

3 ต่อก็เตรียมเครื่องหอม โดยการโรยดอกไม้หอม พวงมาลัยน้ำหอมน้ำอบ หรือน้ำปรุงใส่ในขันน้ำสะอาดไว้ สำหรับสรงน้ำพระที่บ้าน

4 ทำความสะอาดที่ประดิษฐานองค์พระประจำบ้าน เช่น หิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชาและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับที่ประดิษฐานองค์พระให้สะอาดสะอ้าน

5. ทุกคนในบ้านต้องมาตั้งจิตอธิษฐานและร่วมสรงน้ำพระไปพร้อมๆกัน โดยการนำขันน้ำที่ใส่เครื่องหอมเตรียมไว้ มาสรงที่พระพุทธรูปให้ครบทุกองค์ พร้อมกับกล่าวขอขมา ดังต่อไปนี้

การกล่าวขอขม า ก่อนสรงน้ำพระที่บ้ าน

ตั้งนะโม 3จบตามด้วย “อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง” กล่าวคำอธิษฐาน แล้วค่อยตักน้ำสรงพระพุทธรูป

เมื่ออ่ า นจบกันแล้วก็อย่ าลืมทำตามกันให้ถูกวิธีด้วยนะ จะได้ทำให้ชีวิตมีที่สุขสบายมากขึ้น หลังจากที่สรงน้ำพระที่บ้านเสร็จแล้วก็อย่าลืมขอพร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ด้วยนะ สงกรานในครั้งนี้จะสนุกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะ

ที่มา Kapook , webwanwan

Facebook Comments