Home Uncategorized เฮทั้งประเทศ เราชนะกลุ่มพิเศษรับเงิ นเราชนะรวดเดียว7000

เฮทั้งประเทศ เราชนะกลุ่มพิเศษรับเงิ นเราชนะรวดเดียว7000

เฮทั้งประเทศ เราชนะกลุ่มพิเศษรับเงิ นเราชนะรวดเดียว7000

ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทชาวโซเชียลและคนทั้งประเทศต่างออกความคิดเห็น

และให้ความสนใจกัน เนื่องจากล่าสุด เรียกได้ว่าไม่ค่อยจะสู้ดีกับสถาณการณ์โ ค วิ ดที่ผ่านมา

ทำให้ในส่วนของ เรื่องราวที่ไม่คาดคิดกลับมาอีก

ในส่วนของตรงนี้หลายๆคนได้รับผลกระทบกันมากจากสถาณการณ์ที่สองรอบ

ถ้าคั้งนี้มีอีก ตรงนี้ ความช่วยเหลืของรัฐบาล มาตรการเราสชนะนั้น ต้องบอกว่าช่วยได้เยอะเลยครับ

ล่าสุด เผยยอด เราชนะ เงินสะพัด 1.9 แสนล้านบาท กลุ่มภาวะพึ่งพิงลงทะเบียนถึงวันนี้ลุ้นรับเงิน 7,000 บาท

เผยยอดผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ รวม 32.8 ล้านคน

ยอดใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 192,930 ล้านบาท

ซึ่งจะมีการลงทะเบียนรับสิทธิวันสุดท้าย (9 เม.ย.) กลุ่มภาวะพึ่งพิงลงทะเบียนที่หน่วยรับเคลื่อนที่ถึงวันนี้

และลุ้นผลรับสิทธิ 28 เมษายน เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 7,000 บาท

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติประชาชน

กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน)

ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 นั้น

ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ในช่วงเวลาดังกล่า

สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นมา

ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์

จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ได้เน้นย้ำว่า สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง)

ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ

จากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2564

จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท

และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

Facebook Comments