Home Uncategorized รีบทำสิ้งนี้ก่อน 40 กับข้อคิด 13 ประการฝึกไว้จะสบายตอนแก่เฒ่า

รีบทำสิ้งนี้ก่อน 40 กับข้อคิด 13 ประการฝึกไว้จะสบายตอนแก่เฒ่า

รีบทำสิ้งนี้ก่อน 40 กับข้อคิด 13 ประการฝึกไว้จะสบายตอนแก่เฒ่า

1 เก็บหอมรอมริบ ตั้งแต่อายุยังน้อย เรื่องนี้มันก็อยู่ที่ตัวเรา เพราะความอย ากของตัวเองเช่นว่าให้โดยทยอยซื้ อของชิ้นใหญ่ อย่ า ซื้ อทีเดียวติดๆ กัน อย่างโทรศั พท์ แพคเกจเที่ยวรถยนต์ ให้เว้นช่วงห่างๆ เพราะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่ า ไปซื้ อมัน มันเปลือง

2 ล ดค่าใช้จ่ายที่ทำได้ง่ายๆ เช่น รี ไ ฟ แ น นซ์ บ้ าน เพื่อลดด อก เบี้ย มาตรการสองเปลี่ยนเคเบิล เป็นแบบ ไม่มีค่ารายเดือน เพราะสิ่งเหล่านี้ มันจะช่วยประหยัดไปปีละแสนบาทเชียวนะ

3 ร ะ วังวิ ก ฤ ติ เศรษฐกิจเอาไว้ด้วย วิ ก ฤ ติ แฮมเบอร์เกอร์ วิ ก ฤ ติ ต้มยำกุ้ง วิ ก ฤ ติ โ ค วิดทำให้คนรวย จนลงในพริบตาทีเดียว ความรู้เศรษฐศาสตร์นั้น มันคือเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจได้ดี ที่มีทั้งเติบโตและตกต่ำ ตลอดทั้งการสังเกตดัชนีชี้วัดทาง เศรษฐกิจที่มันช่วยให้ลงทุ นถูกจังหวะ ทั้งยังความเสี่ ยงไม่สูง

4 หาความรู้การเงิ นใส่ตัว ความรู้หาได้จากหนังสือ เว็ บ บอร์ด แฟนเ พ จ ยูทู บ ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้ว มันสามารถเข้าถึงความรู้ได้มากมาย ทำให้เรามีความรู้ ลึกซึ้งมากขึ้น

5 ออมแบบอื่นนอกจากฝากเงิ น ได้แก่พันธบัตรรัฐ บ า ล หุ้ น กู้ กองทุนรวม ประกั นชีวิตเป็นต้น และเหล่านี้เอง ที่ผมอย ากแนะนำให้ลอง เพราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ถึงเป้าหมายได้ไม่ย าก

6 เรียนรู้การลงทุน แบบที่ใช้เงินผู้อื่น เช่นการกู้เงิ นซื้ อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเงิ น ลงทุนน้อย เช่น ผมลงทุน คอนโดย่ า นพระราม 9ซื้ อไว้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ตอนนั้นมัน ราค า 1.8 ล้านโดยใช้เงิ น เราเอง2 แสน ที่เหลือกู้ ผ่ อนจ่าย เดือนละหมื่นบาท ปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่น ปัจจุบันนี้หรอ ที่ข ายกันในเว็ บ ไซต์ ร าคา 2.8 ล้าน ถ้าเราข ายไปก็จะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน และได้กำไรจากส่วนต่าง และก็ค่าเช่ ากับย อดผ่อนอีกด้วย ดีไหมล่ะ!

7 เก็บเงิ นโบนัสไว้ เพื่อไปลงทุน ควรให้รางวั ลตัวเองในแต่ละปี ไม่เกิน 30 % ของโบนัสจากนั้นในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น แล้วเราจะมีความสุขในการเก็บเงิ น

8 เก็บเงิ นล้านบาทแรกได้ แล้วจากนั้นล้านต่อไปจะง่าย ก็เพราะว่าเมื่อเราเรียนรู้วิธีการบริหารเงิ นอย่างถูกต้อง จนมีล้านบาทแรกเนี่ย แล้วล้านต่อไปไม่ใช่เรื่องย าก เพราะเรามีทุนล้านแรก เป็นทุน เอาไปต่ อ ยอดได้

9 ลงทุ นเพื่อให้มีร ายได้เสริม อนาคตไม่มีคำว่าแน่นอน หาร ายได้ได้หลายทางย่อมเป็นผลดี เช่น ลงทุนในหุ้ นกองทุนรวมตราส าร และข ายข อ ง ออนไลน์ ก่อนลงทุน ต้องศึกษาให้รู้ก่อน ว่าเราเองจะรับความเสี่ ย ง ได้แค่ไหน เอาที่เราไหว

10 ใช้บั ตรเ คร ดิต เป็นเครื่องมือ ลดค่าใช้จ่าย สาเหตุที่แนะนำเช่นนี้ เพราะอย ากให้จ่ายด้วยบั ตรเ คร ดิต เพราะได้ส่วนลด หรือคะแน นสะสมได้เงิ นคืนกลับมา ดีกว่าการใช้เงิ นสด เพราะผมเองก็ใช้บั ตรเ คร ดิต หลายใบ โดยชำระเต็มจำนวน เลือกใช้บั ตรที่มันมีส่วนล ดมากๆ

11 เริ่มบันทึกการเติบโต ของทรัพย์สิน ของร ายได้ทในทุกปี เพราะการบันทึก เราเห็นจุดบ ก พร่ อ ง ของตัวเองได้ชัดขึ้น ว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนด แนวทางไปสู่เป้าหมายได้ดีกว่าเดิม เหมาะกับการเติบโตของร ายได้ การเติบโต ของทรัพย์สิน และผลตอ บแทนจากการลงทุ น เพื่อให้บรรลุอิสรภาพทางการเงิ น

12 จงเลือกทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุ นไว้ด้วย อย่างเช่น บ้ าน รถ ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ ถือว่าคือทุนจมจนกว่า ข ายออกไป เราควรเลือกบ้ านในทำเลดี ราค าคุ้มไปทำงานสะดวกโดยผมไปเยี่ยมชมโครงการ มาไม่ น้อยกว่า 50 แห่งก่อนตั ด สินใจซื้ อเลือกรถรุ่นที่ เป็นที่นิยมของตลาด คุ้มค่ าและไม่เสีย บ่อยๆ ไง

13 เรียนรู้ จากการลงทุน ที่เคยพลาด ทุกคนที่เคยลงทุน ต้องเคยขาดทุนเป็นธรรมดา แต่เราควรเลิกงทุน ในแบบที่เราเคยเจ็ บ มาก่อน

Facebook Comments