Home Uncategorized แทบไม่ต้องออกแรงขัด 5วิธีขัดสนิมด้วยของใกล้ตัว

แทบไม่ต้องออกแรงขัด 5วิธีขัดสนิมด้วยของใกล้ตัว

แทบไม่ต้องออกแรงขัด 5วิธีขัดสนิมด้วยของใกล้ตัว

ญหาเรื่องอุปกรณ์ที่เป็นเหล็ก หรือ โลหะมักจะเกิดสนิมได้ง่ า ย และการเก็บรั ก ษ า ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ จึงจะไม่เกิดสนิมกับเครื่องมือเครื่องใช้ของเรา แต่ในวันนี้จะขอเสนอวิธีการแก้ปัญหาเมื่ออุปกรณ์เกิดคราบสนิมเกาะขึ้นมา ควรกำจัดออกอ ย่ า งไร 5 วิธีที่ทำตามกันได้ง่ายๆ

1.เบกกิ้งโซดา

การใช้เบกกิ้งโซดากำจัดคราบสนิม โดยนำมาโรยบนอุปกรณ์ที่เป็นสนิม

จากนั้นใช้แปรงจุ่มน้ำแล้วขัดคราบสนิมออก วิธีนี้อาจทำให้เกิดรอยได้จึงเหมาะกับอุปกรณ์

ที่เน้นการใช้งานเป็นหลัก เบกกิ้งโซดาจะทำให้คราบสนิมหลุดออกโดยไม่ต้องขัดแรงมาก

2.น้ำส้มสายชู

น้ำส้มสายชูมีคุณสมบัติในการกัดเซาะคราบสนิมออกได้อ ย่ า งดี

เพียงแช่อุปกรณ์ลงในน้ำส้มสายชูทิ้งไว้ข้ามคืน คราบสนิมจะหลุดออก

โดยไม่ต้องออกแรงขัดเลย ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ เช่น กรรไก รตั ด เ ล็ บ ที่เปิดขวด เป็นต้น

3.มะนาวและเกลือ

เป็นวิธีนึงที่ง่าย เพราะใช้ของที่มีอยู่ในบ้าน โดยให้โรยเกลือลงบนอุปกรณ์ที่เป็นสนิมแล้ว

บิบน้ำมะนาวลงไปให้เปียกชุ่ม แล้วทิ้งเอาไว้ 2-3 ชั่ วโมง จากนั้นนำมาขัดด้วยเปลือกมะนาว

อีกครั้งหนึ่ง คราบสนิมจะหลุดออกทำให้อุปกรณ์กลับมาใสแวววาวได้อ ย่ า ง ง่ายดาย

4.น้ำอัดลมหรือโซดา

ให้เราเทน้ำอัดลมลงในภาชนะแล้วนำอุปกรณ์ที่เกิดสนิมแช่ลงไปทิ้งเอาไว้ 1-2 ชั่ ว โมง

จากนั้นให้นำขึ้นมาล้างและเช็ดให้สะอาด การแก้ปัญหาอุปกรณ์ที่เกิดสนิมนั้น

สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งเมื่อเรากำจัดสนิมออกได้หมดแล้วก็ควร รั ก ษ า ความสะอาด

และหมั่นเช็ดหรือทาเคลือบด้วยน้ำมันอยู่เสมอ

และเก็บเอาไว้ในที่แห้งไม่ชื้นหรือโดนน้ำ ก็จะช่วยทำให้อุปกรณ์ของเราไม่เกิดสนิมอีก

5.มัน ฝ รั่ งและเกลือ

มันฝ รั่ งสามารถกำ จั ดคราบสนิมได้อ ย่ า งไม่น่าเชื่อ เพียงนำมันฝ รั่ งมา 1 ลูกแล้วหั่ น ค รึ่ง

ใช้เกลือทาที่ผิวของมันฝ รั่ ง แล้วใช้ขัดอุปกรณ์ที่เป็นสนิม ให้ขัดไปเรื่อยๆ

เมื่อมันฝ รั่ งเริ่มสกปรกก็ให้ฝานมันฝรั่งออกแล้วนำมาขัดต่อ

โดยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคราบสนิมจะหายไป แล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาดเช็ดให้แห้ง

ที่มาโลกวันนี้

Facebook Comments