Home Uncategorized เตือนใจทุกคน 11ข้อคิดเมื่อโ ค วิ ดกลับมาอีกรอบอยู่นานปี

เตือนใจทุกคน 11ข้อคิดเมื่อโ ค วิ ดกลับมาอีกรอบอยู่นานปี

เตือนใจทุกคน 11ข้อคิดเมื่อโ ค วิ ดกลับมาอีกรอบอยู่นานปี

1 เจ้าของกิจการเน้นที่ต้นทุ นอะไรเสี่ ยง อย่ าคิดทำเชียวต้นทุนสำคัญที่สุดมันคือความอยู่รอดของกิจการของตัวเองนะ เรียนรู้เรื่องการเงินบัญชีเพิ่มใครว่างก็ปล่อยเขา เพราะเวลาพั งเขาไม่ได้มาช่วยเราเลย

2 ขา ยของที่ไม่จำเป็น ออกไปบ้างอะไรที่พอมีกำไรแนะนำให้ขา ย ตอนที่คนเขายังมีกำลังซื้ อ ต่อไปก็อย่าริซื้อมาอีกนะ

3ใครพอมีอะไรจงเก็บทุ นไว้ให้มาก ถ้าคิดจะลงทุ นให้ดูผลตอบแทนระยะสั้นในเรื่องระยะย าวไม่ต้องคิดหวังอะไรมากนัก

4 คิดว่าตื่นขึ้นมาคือ วันแรก ของช่วงสุดท้ายที่จะมีชีวิตอยู่ฉะนั้น ควรใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับครอบครัวคนรักจะจากตอนไหนใครจะรู้

5 ขวนขวายหาความรู้มากๆ เข้าไว้ ไม่ว่าสิ่งนั้น จะถนัดหรือไม่อย่างไรจงรู้ไว้ ดีกว่าไม่รู้ ดีกว่าหายใจทิ้ งไปวันๆ ไม่ได้อะไร

6 ถ้าไม่มีทุ น ก็จงให้ประหยัด งดรายจ่ายที่ไม่เกิ ดประโยชน์ ที่ไม่จำเป็น งดท่องเที่ยว หาอะไรทำ ให้มันเกิ ดรา ยได้เพิ่ม ทดแทนอะไรที่เสี ยไป

7 การศึกษาต่อไปมหาลัย ความสำคัญจะน้อยลงเรื่อยๆ คนเรียนน้อยลง เพราะ ปริญญาอาจไม่ช่วยเรื่องทำมาหากิน คนเรียนเก่ง อาจใช้ชีวิตไม่เก่ง มีถมเถไป ตอนนี้ความรู้นอกห้องเรียน สำคัญมากสุดแล้ว

8 เอกชนส่วนนึง ต ๅ ยแน่ แต่จะมีส่วนรอดเมื่อทุกคนปรับตัวทันใครทำงานเอกชนวันนี้ ต้องปรับตัวเองแล้วล่ะ รักงานที่ทำให้มากหาอะไรทำเพิ่มให้เยอะๆ ไม่อย่างนั้น จะแ ย่แน่ๆ

9 ข้าร าชการคุณนั้น ยังพอมีความมั่นคงจากรั ฐอยู่บ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ รั ฐล้ มเ ห ล ว คนกลุ่มแรกๆ คือพวกคุณ ที่จะดับก่อนเพราะหากคุณไม่เพิ่มทักษะ ในการงาน ไม่มีรั ฐใครจะเลี้ยงคุณได้ เช่น คนที่เกษียณอายุ

10 อย่ าไปโ ล ภ กับพวกทองหุ้ น นั่นแหละคือกับดั กที่จะทำให้ชีวิตจมไปเรื่อยๆเมื่อมีเงิน จงคิดสองอย่ าง ลงทุ นที่เกิ ด ด อ ก ผลมากกว่า 7 %หรือ เก็บในรูปแบบประกั นสะสมทรั พย์ เพราะหากเป็นอะไรไป คุณจะมีหลักที่มั่นคง

11 อย่ าชะล่าใจ แค่มันยังไม่ถึงคิวของคุณ แต่เมื่อไหร่คุณไม่เตรียมรับมือต่อให้พระเ จ้ าก็ช่วยคุณไม่ได้หรอก

อย่ าลืมว่า เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ถ้าคุณไม่มีเงินทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จบเช่นกัน ไม่ว่าใครก็เคยเสี ยใจ เคยร้องไห้ แต่หากเราข้ามผ่านมันได้ เราจะเป็นคน ที่เข้มแข็งกว่าเดิม

ที่มา Ra m e t T a n a w a n g s r i

Facebook Comments