Home Uncategorized บทสรุป เราชนะ หลังโครงการปิดฉาก 7000

บทสรุป เราชนะ หลังโครงการปิดฉาก 7000

บทสรุป เราชนะ หลังโครงการปิดฉาก 7000

ความคืบหน้ามาตรการแจกเงิน โครงการ “เราชนะ” ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเยียวยาจากวิกฤติโควิด-19 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ กระทรวงการคลัง ชี้แจงล่าสุด ดังนี้ ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 71,691 ล้านบาท

ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 107,178 ล้านบาท

ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 11,619 ล้านบาท

มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 190,488 ล้านบาท

การใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564

โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

กรณีหลังจากมีกระแสคำถามที่จะให้เราชนะเพิ่มจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือนนั้น ตอนนี้ทางด้านนายอาคมรัฐมนตรีว่า การกระทรวงการคลังได้ออกมาพูดถึงข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้วต้องขอเว็บบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับการช่วยเหลือประชาชน ในปัญหาของการแพร่ระบาดโ ร คที่ 2 นั้น

เป็นการช่วยเหลือโดยโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่งรวมทั้งก่อนหน้านี้ก็มีโครงการเราไม่ทิ้งกันในการช่วยเหลือมาแล้ว ซึ่งรัฐบาลทุกภาคส่วนอย่างที่เกิดมาแล้วตอนนี้มีกระแสเรียกร้องหลังจากเดือนนี้จะเป็นการสิ้นสุดของโครงการเราชนะแล้วและเป็นงวดสุดท้ายในการโอนเงิน

ทุกคนจะได้เงินครบ 7,000 บาทตอนนี้เสียงตอบรับ 80 เปอร์เซ็นต์เห็นว่าดีที่จะเพิ่มโครงการเป็น 6 เดือนแต่ถ้านายกผมได้บอกว่าหากลองคิดอีกทีการเปลี่ยนเป็น 6 เดือนแล้วขอเป็นเงินสดอันไหนดีกว่า ในข้อเสนอพรุ่งนี้ชาวโซเชียล ก็ต่างมาแสดงความคิดเห็นอีกจำนวนมาก

โดยทางด้านในอาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตอบชัดเจนถึงประเด็นดังกล่าวแล้วว่า การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจำนวน 7,000 บาทผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ที่มีการช่วยเหลือเราราวๆ 3-4 ล้านคนนั้น ในโครงการเราชนะได้แบ่งจ่ายจนครบ 7000 บาทได้ยืนยันว่า

ตอนนี้นั้นคือมาตรการที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งยังไม่มีเพิ่มจาก 3 เดือน 6 เดือนอย่างแน่นอน เนื่องจากจะต้องคำนวณงบประมาณในโครงการเราชนะในเฟสต่อไป หรือโครงการอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงการทัวร์เที่ยวชายหรือเที่ยวไทยวัยเก๋า

Facebook Comments