Home Uncategorized หากโดนใบสั่งกล้องวงจรปิดบ่อยรู้ไว้ จะช่วยคุณได้เ ย อะมาก

หากโดนใบสั่งกล้องวงจรปิดบ่อยรู้ไว้ จะช่วยคุณได้เ ย อะมาก

30

หากโดนใบสั่งกล้องวงจรปิดบ่อยรู้ไว้ จะช่วยคุณได้เ ย อะมาก

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่มักจะโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดบ่อย วันนี้เราก็มีแนวทางมาแนะนำคุณเกี่ยวกับ โดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดบ่อย รู้ไว้ ช่วยคุณได้เยอะมาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง การใช้รถบนถนนทุกวันนี้

เราต่างทราบกันดีว่ามีบริการถ่ายรูปฟรีหากรถของคุณวิ่งเร็ว เกินกว่ากำหนด และสิ่งที่จะต ามมาก็คือใบสั่งนั่นเอง วันนี้เราจึงมีสาระประโยชน์ เกี่ยวกับเรื่องของใบสั่งจากกล้องวงจรปิด นำมาฝากเพื่อนๆ ที่ใช้รถและอาจจะเคยโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดกันสำหรับคนที่โดนใบสั่งแบ บนี้

จะมีกำหนดไว้ว่าจะต้องไปชำระภายใน 7 วัน หากไม่ไปภายในระยะเวลาที่กำหนดต ามจดหมายก็จะมีค่าปรับอีก ปัจจุบัน มีผู้กระทำผิ ดมากมายเลย แม้ว่าบางคน มองว่าเป็นจำนวนเ งิ นไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเ งิ นจ่ ายค่าปรับแบบทันทีนะพอเราไม่ไปจ่ ายต ามเวลาที่กำหนด

จะเป็นอย่ างไร ทางกรมตำรวจก็ส่ งข้ อมูล ไปยังกรมขนส่ งทางบกเพื่อให้ทำการงดเว้นการต่อทะเบียนรถของเราเป็นการชั่ วคราว แต่ถ้าหากเราไปจ่ ายก็จะมีค่าปรับล่ าช้าอีก 1,000 บาทซึ่งตรงนี้นี่เองที่มันเป็นเ งิ นเพิ่มขึ้น มาอีกมิใช่น้อยเลย แม้ว่าค่าปรับต ามใบสั่งจะสอ ดรับกับการแก้ไขกฎหมายใบสั่งใหม่

ทนาย เกิ ดผล แก้วเกิ ด ก็ได้มีการแนะนำว่า เห็นความพย า ย ามของตำรวจที่บังคับ ใช้กฎหมายจราจรอ ย่ า งเข้มแข็ งเหลือเกิน ผมเห็นด้วยกับการ ใช้กล้องและเทคโนโลยี แทนเจ้าพนักงานจราจร บางอย่ าง แก้ไขการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง และการโต้เถียงของประช าชนได้เพราะกล้องไม่โ กห ก

ยกเว้นตำรวจมั่ว ส่ งหมายใบสั่งผิ ดบ้าน แต่การออ กมาตรการบังคับให้ไปชำระค่าปรับภายใน 7 วัน หากล่ าช้าจะต้องชำระ ค่าปรับล่ าช้ าเพิ่ม 1,000 บาทและอายัดทะเบียนไว้ สำหรับผมผิ ดก็ว่าไปต ามผิ ด ผิ ดก็ต้องมีหน้าที่จ่ ายค่าปรับต ามกฎหมาย แต่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้ชำระ

ค่าปรับล่ าช้าอีก 1,000 บาท รวม 1,500 บาท มันโ ห ดร้ า ยเกินไปไหมครับ แต่ตำรวจได้ค่าปรับ และเปอร์เซ็นต์ค่าปรับเพิ่มอีก 3 เท่า จาก 500 เป็น 1,500 ภายในเวลา 30 วัน มันจะน่าเก ลี ย ดไปไหมครับ 1,500 ซื้ อน มลูกได้ทั้งเดือน ท่านจะรีบใช้เ งิ นไปไหน ใจเย็น ให้เวลาช าวบ้านห า ยใจบ้าง ถ้าสมมุติว่าช าวบ้านที่โดนใบสั่งทั้ง 1,600 คน ลุกขึ้น มาต่อสู้ด้วยวิ ธีการทางกฎหมาย และใช้สิทธิทางศาลบ้าง

แทนที่จะยอมชำระค่าปรับ 500 หรือ 1,500 บาทในกรณีล่ าช้า รวมใจรวมตัวกันเดินเข้า โรงพักแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าไม่ชำระค่าปรับที่โรงพัก แต่จะไปสู้ในชั้นศาล หรือชำระค่าปรับที่ศาลแทน

ถ้ามีสักเดือนละ 1,000 คน งานคงล้น มือตำรวจ และพนักงานอัยการแน่นอน ลองดูไหมครับ ความผิ ดลหุโ ท ษ ไม่ต้องประกันตัว เดินถือใบสั่งที่ตำรวจส่ ง ไปให้ทางไปรษณีย์ แล้วบอ กพนักงานสอบสวนว่าขอไปต่อสู้ ในกรณีไม่ผิ ด หรือไปชำระค่าปรับที่ศาลแทน เมื่อไปถึงศาล ถ้าผิ ดก็รับส ารภาพ ศาลก็ปรับ ครึ่งหนึ่งของ 500 บาท คงเหลือ

จ่ ายค่าปรับที่ศาล เพียง 250 บาท ไม่เ สี ยค่าปรับล่ าช้า ไม่ถูกอายัดทะเบียน เพราะถือว่าชำระค่าปรับต ามคำพิพากษาแล้ว และที่สำคัญเ งิ นค่าปรับในศ าล

ตำรวจจะไม่ได้เปอร์เซ็นแม้แต่สต างค์แดงเดียว อ ย่ าบีบบังคับประช าชนเกินไปนะครับ ผมเชื่อว่า ถ้ามีคนลุกสู้และใช้วิ ธีนี้ ตำรวจนั่นแหละครับที่จะเหนื่อยจนไม่ต้องทำงานอย่ างอื่น

เผลอ คดีข า ด อ ายุค วามเพราะฟ้องไม่ทัน เ สี ยงบประมาณซื้ อ กล้อง และงบประมาณพิมพ์ใบสั่งเปล่ า เป็นช่องทางในการชำระค่าปรับที่เหมาะสมมากที่สุดแล้วอย่ าได้กลัวการเ สี ยเวลา ไปยังศ า ล

เพราะมันไม่ได้เ สี ยเวลาอะไรมากมายเลย แต่ว่าทำให้เรานั้นยังมีเ งิ น เหลือ กลับมาใช้จ่ ายอย่ างอื่นอีก ด้วย ถ้าหากไปจ่ ายปกติที่โรงพักเ งิ น 1,500 บาท ได้ลอยห า ยไปแน่นอน

บางคนอาจจะจ่ ายได้สบาย แต่อย่ าลืมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะหาเ งิ นจำนวนนี้ ได้ง่าย บางคน 100 บาทก็อยู่ได้ตั้งหล า ยวันแล้ว บางที 1,500 อาจจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยก็ยังมี

ฉะนั้นแล้วก็อย่ า ให้ใครมาเอ าเ งิ นเราไปได้ง่าย ในเมื่อมัน มีทางที่เ สี ยค่าปรับได้ถูกกว่านี้อีก และที่สำคัญก็อย่ าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนดนะ จะได้ปลอ ดภั ย ทุกการเดินทางด้วย

ที่มา krustory , rooormai

Facebook Comments