Home Uncategorized เช็ กด่ วนร าคาทองล่ าสุด ร่ วงพร วดหนักมากวันนี้ 31 มี.ค.6 4

เช็ กด่ วนร าคาทองล่ าสุด ร่ วงพร วดหนักมากวันนี้ 31 มี.ค.6 4

เช็ กด่ วนร าคาทองล่ าสุด ร่ วงพร วดหนักมากวันนี้ 31 มี.ค.6 4

ร าคาทองคำประจำวันนี้ 31 มี.ค.2564 สมาคมค้าทองคำ

ประกาศร าคาซื้อข ายครั้งแรกของวัน ปรับลดลงทันที 150 บ าท

เมื่อเปรียบเทียบกับร าคาปิดวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา

โดยร าคาข ายออกทองรูปพรรณอยู่ที่ 25,500 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่าสุด

จากสมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.22 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 24,900 บ าท ข ายออก 25,000 บ าท

ตามประกาศครั้งล่าสุด ด้านร าคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 24,453.08 บ าท

ร าคาข ายออกบ าทละ 25,500 บ าท ส่วนร าคาทองคำโลก

หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,682.50 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

สรุปร าคาทองคำ วันที่ 31 มี.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง รับซื้อ บ าทละ 24,900 บ าท ข ายออก บ าทละ 25,000 บ าท

ทองรูปพรรณ รับซื้อ บ าทละ 24,453.08 บ าท ข ายออก บ าทละ 25,500 บ าท

ที่มา khao sod

Facebook Comments