Home Uncategorized สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศสมัครสอบ วุฒิม.6ป.ตรีตั้งแต่1–28 เม.ย.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศสมัครสอบ วุฒิม.6ป.ตรีตั้งแต่1–28 เม.ย.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศสมัครสอบ วุฒิม.6ป.ตรีตั้งแต่ 1–28 เม.ย.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย/หญิง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร 700 อัตราวุฒิม.6/ปวช/ป.ตรีรับสมัคร 1 – 28 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัต

1.รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 จำนวน 400 อัตรา บช.ศ. (ที่เป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้ว)

-รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์

-เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564

-กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน)

การรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ

1.รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2564 จำนวน 100 อัตรา สพฐ.ตร.

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ

2.รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 จำนวน 200 อัตรา สพฐ.ตร.

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานเทคนิค)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 1 – 28 เมษายน 2564 สอบข้อเขียน 27 มิถุนายน 2564

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 6 กรกฎาคม 2564

ที่มา กองการสอบ , 2benews

Facebook Comments