Home Uncategorized กรมอุทยานแห่งชาติประกาศสอบบรรจุ เข้ารับราชการตั้งแต่ 25 มี.ค. –23 เม.ย.

กรมอุทยานแห่งชาติประกาศสอบบรรจุ เข้ารับราชการตั้งแต่ 25 มี.ค. –23 เม.ย.

17

กรมอุทยานแห่งชาติประกาศสอบบรรจุ เข้ารับราชการตั้งแต่ 25 มี.ค. –23 เม.ย.

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 17 ตำแหน่ง 83 อัตรา รับสมัคร 25 มีนาคม –23 เมษายนประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตำแหน่งที่เปิ ดรับสมัคร

1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ

2 ตำแหน่งประเภททั่วไป

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

1.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

3.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา

6.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป

7.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา

8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

9.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา

10.เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

11.นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

12.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

13.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

14.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

15.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

16.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

17.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 23 เมษายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่

Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โทร. 0-2579 8607 หรือ 0 2561 0777 ต่อ 1155 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

ที่มา กรมอุทยานแห่งชาติ , 2benews

Facebook Comments