Home Uncategorized เตรียมตัวให้พร้อม กลุ่มนี้รอรับเ งิ นผ่านแอปเป๋าตัง

เตรียมตัวให้พร้อม กลุ่มนี้รอรับเ งิ นผ่านแอปเป๋าตัง

เตรียมตัวให้พร้อม กลุ่มนี้รอรับเ งิ นผ่านแอปเป๋าตัง

วันที่ 21 มี.ค.64 ในโลกออนไลน์ได้มีกระแสพูดถึงในวงกว้างหลังจากที่โครงการม33 เรารักกันโดยสนับสนุนเงิน 4000 บาทจากรัฐบาล มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโ ร คติดเชื้ อไ วรัสโคโรนา 2019 ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ประมาณ 9.2 ล้านคน ด้วยการจ่ายสัปดาห์ละ 1000 บาทผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

กระบวนการในการช่วยเหลือครั้งนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันสิทธิ์ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งในวันจันทร์ที่ 22 มี.ค.64 จะเป็นวันแรกที่จะมีเงินโอนเข้าสู่ระบบ

แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จำนวน 1000 บาท ซึ่งจะมีการโอนเงินในทุกสัปดาห์ จำนวน 4 สัปดาห์

ได้เ งิ นวันไหน

1.วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1000 บาท

2.วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1000 บาท

3.วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 1000 บาท

4.วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1000 บาท

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ส่วนผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้สิทธิ์ให้ทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเท่านั้น

โดยเงิน 4000 บาทสามารถใช้จ่ายอะไรได้ที่ ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีได้ทุกกรณี หากมีการรับแลกเงินสดถือว่าผิ ดกฎหมาย

ที่มา การคลัง

Facebook Comments