Home Uncategorized เช็กสิทธิ รีบกดยืนยันตัวตน รอรับเ งิ น 1000

เช็กสิทธิ รีบกดยืนยันตัวตน รอรับเ งิ น 1000

เช็กสิทธิ รีบกดยืนยันตัวตน รอรับเ งิ น 1000

ก็เรียกได้ว่านานแสนนานคนที่รอคอยและได้สิทธิ์ของโครงการม33 เรารักกันนั้น พึ่งเปิดให้ลงทะเบียนไปตั้งแต่เดือนมีนาคม ตอนนี้จะสามารถเช็คติดกันได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมถึงวันที่ 31 พฤษภาคม

และเปิดให้ลงทะเบียนครอบทบทวน สำหรับคนที่ไม่ได้ติดตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 28 มีนาคมและสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์นั้นสามารถเช็คสิทธิ์ของตนเองได้เพื่อรับเงินช่วยเหลือจำนวน 4000 บาทและจะต้องกดยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชั่นเป๋าตังขึ้นมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนยืนยันตัวตนม33 เรารักกันผ่านแอพฯเป๋าตัง

1 กดอัพเดตแอพพลิเคชั่นเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 10.37.0

2 กดเปิดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และเลือก G-Wallet

3 เลือกเข้าใช้งาน ม33เรารักกัน

4 กดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูลและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

5 เมื่อกดยืนยันและยินยอมสำเร็จแอพฯเป๋าตังจะขึ้นข้อความ ไม่สามารถใช้สิทธิ ม33เรารักกัน ได้ในเวลานี้ ซึ่งถือว่าสามารถยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้ว

โดย 3 ช่วงเวลาที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนนั้นจะมีผลต่อการช่วงเวลาที่ระบบจะโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตังของผู้ได้สิทธิ ดังนี้

1. กดยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564 รับวงเงินครั้งแรกวันที่ 22 มี.ค.2564 รับวงเงินเข้า 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 22 มี.ค.2564 (รับเงินงว ดแรก), 29 มี.ค.2564, 5 เม.ย.2564, 12 เม.ย.2564

2. กดใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย.2564

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย.2564 จะได้รับวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

3. หากกดใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.2564

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.2564 ก็จะได้รับวงเงินสะสม จำนวน 4,000 บาทครั้งเดียว หลังการกดใช้งานทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถสะสมเงินจำนวน 4,000 บาทได้ แต่ต้องใช้จ่ายก่อนวันที่ ถึงสิ้นสุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตามสามารถใช้ได้

ทั้งซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ โดยมี 4 ประเภทหลักๆได้แก่ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ และขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมมาตรการ

Facebook Comments