Home Uncategorized กรมอุตุฯเตื อ นด่วนวันนี้พรุ่งนี้ อุณหภูมิสูงสุด40องศา ออกไปข้างนอกมีไหม้

กรมอุตุฯเตื อ นด่วนวันนี้พรุ่งนี้ อุณหภูมิสูงสุด40องศา ออกไปข้างนอกมีไหม้

กรมอุตุฯเตื อ นด่วนวันนี้พรุ่งนี้ อุณหภูมิสูงสุด40องศา ออกไปข้างนอกมีไหม้

กรมอุตุนิยมวิทยา พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าวันที่ 16 มี.ค.2564 ประเทศไทยวันนี้พรุ่งนี้ตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศต่ำ

เนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบน

ดูแลรักษาสุ ขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกมีกำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงมีน้อยถึงปานกลาง

เว้นแต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนและอากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งได้ตามปกติ ทำให้การระบายของอากาศมีน้อย

1.ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัด

กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 18-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

โดยมีฝนบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

3.กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัว

ในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

4.ภาคกลางอากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

โดยมีฝนบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

5.ภาคตะวันออกอากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

โดยมีฝนบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

6.ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อย

บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

7.ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) อากาศร้อนในตอนกลางวัน

อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

Facebook Comments