Home Uncategorized ม.33เรารักกัน เตรียมใช้เงิ นเช็กสิทธิ์ได้เลย 15 มีนาคมนี้

ม.33เรารักกัน เตรียมใช้เงิ นเช็กสิทธิ์ได้เลย 15 มีนาคมนี้

ม.33เรารักกัน เตรียมใช้เงิ นเช็กสิทธิ์ได้เลย 15 มีนาคมนี้

กรณีจากโครงการ “ม.33 เรารักกัน” แบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบา ดของโ ร คติดเชื้ อไ วรัสโคโรนา 2019 โ ค วิ ด19 โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000บาท

ซึ่ง ได้เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเช็กสิทธิ์ได้ที่ www.ม33เรารักกัน.com ได้ในพรุ่งนี้ (15 มี.ค.64) และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

เพื่อรอรับเ งิ นเยียวย าโดยจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท ดังนี้

ครั้งที่ 1 = เงินเข้าวันที่ 22 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 = เงินเข้าวันที่ 29 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3 = เงินเข้าวันที่ 5 เมษายน 2564 ครั้งที่ 4 = เงินเข้าวันที่ 12 เมษายน 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว “ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน” สามารถ “ขอทบทวนสิทธิ์” ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15-28 มี.ค. 2564

ที่มา lanna khaosaan

Facebook Comments