Home Uncategorized เฮทั้งประเทศ ‘คนละครึ่ง’ จ่อเตรียมขยายสิทธิ์ 30ล้านคน

เฮทั้งประเทศ ‘คนละครึ่ง’ จ่อเตรียมขยายสิทธิ์ 30ล้านคน

เฮทั้งประเทศ ‘คนละครึ่ง’ จ่อเตรียมขยายสิทธิ์ 30ล้านคน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงคลังเผยว่า​ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงความเป็นไปได้ในการขยายโครงการ “คนละครึ่ง” ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.นี้ คลังกำลังพิจารณาว่า​ คนที่สมควรได้รับสิทธิ ควรอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่หรือผู้ได้รับสิทธิ

เดิม 15 ล้านคนจะให้ได้สิทธิความช่วยเหลือต่อเนื่องอัตโนมัติ หรือเปิดลงทะเบียนใหม่ รวมถึงอาจจะเปิดให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน”ในปีที่แล้วเข้าร่วมโครงการฯ ด้วย ตลอดจนวงเงินที่จะให้ต่อรายควรเป็นเท่าไหร่ หากต้องการทั้ง 30 ล้านคนเท่ากับโครงการเราชนะต้องใช้เงินเท่าไร และมีเงินเพียงพอหรือไม่​ ยังไม่ได้สรุปว่า จำนวนคนที่จะได้รับสิทธินั้นเป็นจำนวนเท่าใด

เบื้องต้นคาดว่า การดำเนินโครงการในเฟสที่ 3 อาจจะให้วงเงินช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเฟสที่ 2 ที่รัฐบาลเติมเงินเพิ่มให้คนละ 500 บาท แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าใด เพราะหากจะช่วยเหลือคนละ 3,000-3,500 บาท นาน 3 เดือน

ก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่ ความแตกต่างของโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” จะต่างจาก “คนละครึ่ง” เฟสแรกและเฟส 2 คือ เฟส 3 รัฐจะปรับเงื่อนไขให้ใช้จ่ายได้ ทั้งเพื่อซื้อสินค้าและบริการได้ด้วย เช่น การจ่ายเพื่อค่าขนส่งสาธารณะ

ส่วนความจำเป็นที่ต้องเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพราะรัฐต้องการเห็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟู ซึ่งโครงการคนละครึ่ง ถือเป็นโครงการที่กระจายไปทุกภาคส่วน

โดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 2 ล้านราย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ าย.

ที่มา กรมประชาสัมพัน

Facebook Comments