Home Uncategorized แจ้งกลุ่มล่าสุดเตรียมรับเงิน อย่ าลืมทำตามเงื่อนไข

แจ้งกลุ่มล่าสุดเตรียมรับเงิน อย่ าลืมทำตามเงื่อนไข

แจ้งกลุ่มล่าสุดเตรียมรับเงิน อย่ าลืมทำตามเงื่อนไข

โดยเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวเกี่ยวกับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ระบุว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลัง กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ภายในปี 2564

ซึ่งคาดว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ จากเดิมที่พิจารณาเป็นรายบุคคล เปลี่ยนเป็นดูรายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ทั้งรายเก่าและรายใหม่

หากนับตั้งแต่มีการเปิดรับลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนประมาณ 14 ล้านคน โดยที่ผ่านมาได้มีเสียงสะท้อนถึงภาครัฐเป็นระยะๆ ว่ามีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการดังกล่าว

ทั้งนี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ยืนยันจะต้องมีการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมด หรือมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ เพราะการเปิดลงทะเบียนเราชนะ ให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน และอินเทอร์เน็ต รวมถึงผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง สะท้อนให้เห็นว่ายังมีผู้ที่มีรายได้น้อยแต่เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรสวัสดิการฯ ตกหล่นอยู่จำนวนมาก

โดยการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ จะกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ให้ดูที่รายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากครั้งก่อนที่พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยล่าสุดยังไม่สรุปเรื่องรายได้ขั้นต่ำของแต่ละครอบครัว

แต่จะเริ่มพิจารณาหลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเราชนะ ในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเป็นไปได้ว่าถ้าได้ข้อสรุปเร็ว ก็สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที

ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในมาตรการ “เราชนะ” อัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com ที่รัฐบาลจะเปิดให้ดำเนินการในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 รวบรวมข้อมูล เงื่อนไข พร้อมไทม์ไลน์การรับเงินของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาให้ ดังนี้

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน โดยได้รับสิทธิ์ทันที แบ่งเป็น

ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเพิ่มสัปดาห์ละ 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน บาท

ผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จะได้รับเงินเพิ่มเป็น 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็น 2,800 ต่อเดือน

ไทม์ไลน์การโอนเงิน

การโอนเงิน จะโอนเงินให้สัปดาห์ละครั้ง โดยเงินจะเข้าครั้งแรก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ และต่อไป จนกว่าจะครบ 7,000 บาท ดังนี้

รับโอนเงินครั้งแรก (จำนวน 675 บาท หรือ 700 บาท) : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

รับโอนครั้งต่อไป (ทุกวันศุกร์) : วันที่ 12, 19, 26 กุมภาพันธ์ 2564 และ 5, 12, 19, 26 มีนาคม 2564

ประกันสังคม ม.33 ควบ บัตรคนจน ได้ “เราชนะ”

สำหรับ ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” และเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม จะได้รับเงินจากมาตรการนี้เช่นกัน จากกรณีที่ “เราชนะ” ระบุเงื่อนไขไว้ว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว