Home Uncategorized กรมอุตุฯ เตื อ น 24 ก.พ. อากาศเย็นกลับมาอุณหภูมิล ด

กรมอุตุฯ เตื อ น 24 ก.พ. อากาศเย็นกลับมาอุณหภูมิล ด

กรมอุตุฯ เตื อ น 24 ก.พ. อากาศเย็นกลับมาอุณหภูมิล ด

วันที่ 24 ก.พ.2564 กรมอุตุนิยมวิทยาพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสกับมีหมอก ในตอนเช้า

ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูยังคง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ลมตะวันออกกำลังปานกลาง ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

วันที่ 24-26 ก.พ. 2564 ลมตะวันตกในระดับบนจากประเทศเมียนมาจะพัดนำอากาศเย็นเข้ามา ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุม ประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง หมอกควันมีเพิ่มขึ้น

1.ภาคเหนือ

อากาศเย็นกับมีหมอก ในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

3.ภาคกลาง

มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

4.ภาคตะวันออก

ในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

5.ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

เมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

6.ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

เมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

7.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ที่มา khao sod