Home Uncategorized ม.33เรารักกัน เริ่มรับเงิ นครั้งแรกวันไหน หลังคุณสมบัติผ่าน

ม.33เรารักกัน เริ่มรับเงิ นครั้งแรกวันไหน หลังคุณสมบัติผ่าน

ม.33เรารักกัน เริ่มรับเงิ นครั้งแรกวันไหน หลังคุณสมบัติผ่าน

กรณีหลังจากที่ทางรัฐบาลได้เปิ ดให้ลงทะเบียนกันแล้ว ในวันนี้ (21 กุมภาพันธ์) สำหรับโครงการ ม.33เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวย าแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโ ร คโค วิ ด19 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค.2564 เวลา 06.00-23.00 น. นั้น

“มติชนออนไลน์” ขอนำไทม์ไลน์หลังจากนมาให้รับทราบกันว่า หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วจะต้องทำอะไร อย่างไรต่อไป เพื่อรับสิทธิเงิน 4,000 บาท โดยหลังจากที่รัฐปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 7 มี.ค.แล้ว หลังจากนั้น

วันที่ 8 มี.ค.64

จะมีการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล เพื่อดูคุณสมบัติของผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียนไว้ว่า จะมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่

วันที่ 15 มี.ค.64

จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนว่า ใครจะได้รับสิทธิหรือไม่ และหากผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ก็จะเปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิในทันที ขณะที่ผู้ที่ได้รับการยืนยันและได้สิทธิ จะให้เริ่มยืนยันตัวตนผ่านแอพพ์เป๋าตัง

วันที่ 22 มี.ค.64

จะเริ่มโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิเป็นครั้งแรก โดยการโอนเงินจะโอนให้ทุกวันจันทร์ครั้งละ 1 พันบาท จนครบ 4 พันบาท

28 มี.ค.64

ปิดทบทวนสิทธิสำหรับผู้ที่ไม่ได้สิทธิแล้วยื่นขอทบทวนสิทธิ

วันที่ 5 เม.ย.64

ประกาศผลการยืนยันทบทวนสิทธิครั้งเดียวจำนวน 4,000 บาท

วันที่ 31 พ.ค.64

สิ้นสุดโครงการ ม.33เรารักกัน

ที่มา มติชน