Home Uncategorized เ ปิ ดขั้นตอนง่ายๆ วิธีลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน”

เ ปิ ดขั้นตอนง่ายๆ วิธีลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน”

เ ปิ ดขั้นตอนง่ายๆ วิธีลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน”

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.64 เป็นวันแรกที่รัฐมีการเปิดให้ประชาชน กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโ ค วิ ด19 ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยา 4,000 บาทผ่านโครงการ “ม.33 เรารักกัน”

โดยเปิ ดให้ลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 น.-23.00 น. โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เข้าหลักเกณฑ์ให้ลงทะเบียนโครงการ “ม.33 เรารักกัน”

และหากผู้ประกันตนท่านใดที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ผ่าน สามารถขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ในวันที่ 15-28 มี.ค. 2564

สำหรับวิธีลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน”

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

2. คลิกคำว่า “ประชาชนลงทะเบียนใหม่” (ปุ่มสีแดง)

3. เข้าสู่หน้า หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ “ม.33 เรารักกัน”

4. จากนั้นให้คลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น” จากนั้นกด “ยืนยัน”

5. เข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล เพื่อใช้ในการลงทะเบียน โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน วัน-เดือน-ปีเกิด

เลือกจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ อีเมล์ (ถ้ามี)

6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้คลิกคำว่า “ลงทะเบียน”

7. จากนั้นระบบจะให้กรอกเลข OTP ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ โดยเป็นหมายเลข 6 ตัว เมื่อกรอกเสร็จให้คลิก “ยืนยัน OTP”

8. เสร็จแล้วจะขึ้นข้อความว่า “ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 15 มี.ค. 2564 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com” แล้วคลิกคำว่า “ตกลง” เป็นอันเสร็จการลงทะเบียน.

ที่มา yum mun