Home Uncategorized เปิ ดลงทะเบียนพรุ่งนี้แล้ว ม.33เรารักกัน รับ 4000 

เปิ ดลงทะเบียนพรุ่งนี้แล้ว ม.33เรารักกัน รับ 4000 

เปิ ดลงทะเบียนพรุ่งนี้แล้ว ม.33เรารักกัน รับ 4000

วันที่ 20 ก.พ. 64 ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้ออกมาตรการเยียวประชาชน ที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโ ค วิ ด-19 ระลอกใหม่ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดให้ประาชนลงทะเบียน ในโครงการ เราชนะไปแล้ว ในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างๆ

ล่าสุดได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ประกันตน ม.33 ในโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ต่อมาทางด้าน เลขาธิการ สปส. แจงรายละเอียดโครงการ ม.33 เรารักกัน พร้อมย้ำเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เริ่มวันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยการดำเนินงาน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ และเงื่อนไขในโครงการ ม.33 เรารักกัน ว่าคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ ดังนี้

1.เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย

2.ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิ์ โครงการเราชนะ

3.ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงิน ร วมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ม.33 เรารักกัน ผู้มีสิทธิ์ข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.2564 จากนั้นธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล

รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ระหว่างวันที่ 8-14 มี.ค. 2564 ผู้ประกันตนตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.comและกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท

โดยผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน ถุงเงิน หรือภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราชนะ ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564

ส่วนกรณี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15 – 28 มี.ค. 2564 โดยธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล

รวมทั้งประมวลผลคัดกรองอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564 โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com พร้อมกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 5 – 11 เม.ย. 2564

จากนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 12, 19 เม.ย. 2564 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท พร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน ถุงเงิน หรือภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ “เราชนะ” ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 อย่างไรก็ตาม โครงการฯ

ดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน รัฐบาลใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ ม.33 เรารักกัน ซึ่งมีหน้าที่รับเรื่องประสานงานทบทวนสิทธิ์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในโครงการตามนโยบายรัฐบาล