Home Uncategorized กรุงไทยเปิ ดเผยแล้ว โอ นเงิ นเราชนะเข้าบัญชีได้ไหม

กรุงไทยเปิ ดเผยแล้ว โอ นเงิ นเราชนะเข้าบัญชีได้ไหม

กรุงไทยเปิ ดเผยแล้ว โอ นเงิ นเราชนะเข้าบัญชีได้ไหม

เรีกยได้ว่าเป็นปัญหาที่พบบ่อยสำหรับแอพพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ ล่มเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา หลังจากเป็นวันแรกที่เริ่มโอนเงินโครงการ ‘เราชนะ’ งวดแรก จำนวน2,000บาท ให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิทำให้ส่งผลกระทบกับประชาชนที่ต้องการใช้จ่ า ย สิ นค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งอยากหาวิธีที่สามารถใช้เงินช่วยเหลือในโครงการดังกล่าวได้โดยไม่เกิ ดปัญหาติดขัด โดยมีข้อสงสัยที่ถามประยัง กรุงไทย คือ สามารถโอนเงินจากโครงการ ‘เราชนะ’ และ ‘คนละครึ่ง’ ที่ถูกเติมเข้าไปในแอพฯ ไปยังบัญชีธนาคารได้หรือไม่

เพื่อนำไปจับจ่ า ยใช้สอยสิ่งจำเป็น โดยไม่ต้องใช้ผ่านแอพฯทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ออกมาตอบข้อสงสัยดังกล่าวว่า “ไม่สามารถ โอนเงิน หรือ เติมเงิน ได้ ใช้ได้เฉพาะนำไปซื้ อ สิ นค้าและบริการ ณ ร้ า น ค้ าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง และร้ า นธงฟ้า หรือใช้จ่ า ยกับบริการอื่นๆ ตามที่กำหนดเท่านั้น”