Home โพสต์สาระความรู้ อย่ าลืมใช้สิทธิ “เราชนะ” เปิ ดให้ลงทะเบีย น พรุ่งนี้วันสุดท้าย

อย่ าลืมใช้สิทธิ “เราชนะ” เปิ ดให้ลงทะเบีย น พรุ่งนี้วันสุดท้าย

อย่ าลืมใช้สิทธิเราชนะ เปิ ดให้ลงทะเบีย น พรุ่งนี้วันสุดท้าย

กรณีเราชนะล่าสุดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดรับลงทะเบีย น โครงการเราชนะ โครงการฯสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยรัฐจะโอนเงินผ่านแอพเป๋าตังค์ เป็นจำนวนเงิน 7000

ให้ประชาชนได้จับจ่า ย ซึ่ง ในขณะนี้ล่วงมาจนถึงโค้งสุดท้ายของการลงทะเบียนแล้ว โดยจากข้อมูลล่าสุดจนถึงวันนี้ (11 ก.พ.64) พบว่า มีประชาชนสนใ จลงทะเบียนแล้วมากกว่า 10.73 ล้านคน

โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดกรองขอคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนยืนยันรับสิทธิ์โครงการฯ แล้วกว่า 6.8 ล้านราย ซึ่ง สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป จะสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 12 ก.พ.64 ซึ่งก็ คือพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ได้รับข้อความสั้น SMS แจ้งเตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ”

สามารถลงทะเบีย นใหม่ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ทันที หลังจากที่ได้รับ SMS และต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ในการเปิดรับลงทะเบีย น โครงการฯ

ที่มา yum mun