Home Uncategorized เตรียมอัปเดต “เป๋าตังค์” เลย พร้อมรั บเ งิ น 2000

เตรียมอัปเดต “เป๋าตังค์” เลย พร้อมรั บเ งิ น 2000

118

เตรียมอัปเดต “เป๋าตังค์” เลย พร้อมรั บเ งิ น 2000

ใกล้ได้ใช้สิทธิแล้ว สำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวย า โครงการ เราชนะ กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ตามที่รัฐกำหนด

โดยล่าสุดมีการรายงานว่า ธนาคารกรุงไทย แจ้งผู้ที่ได้รับสิทธิ เตรียมยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.64 ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิโครงการ เราชนะ ที่อยู่ในกลุ่มสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง และประชาชนทั่วไป อย่ าลืมยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อรับวงเงินใช้จ่ายในวันที่ 18 ก.พ. 2564

ขั้นตอน.1 เปิดแอปฯ “เป๋าตัง” เลือกเมนู “เราชนะ”

ขั้นตอน.2 กดยอมรับเงื่อนไข “เราชนะ”

ขั้นตอน.3 เลือกจังหวัดที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

ขั้นตอน.4 ยืนยันจังหวัดที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

ขั้นตอน.5 เข้าสู่หน้า “เราชนะ”

ที่มา yum mun