Home Uncategorized เปิ ดวิธีใช้แอพฯ “เป๋าตัง” ใช้งานเราชนะ

เปิ ดวิธีใช้แอพฯ “เป๋าตัง” ใช้งานเราชนะ

172

เปิ ดวิธีใช้แอปเป๋าตัง ใช้งานเราชนะ

ถึงวันนี้ตอนนี้หลายๆคน คงรับรู้ไปแล้วว่าตนเองนั้น ผ่านเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของโครงการเราชนะหรือไม่ เนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์นั้นได้ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์ที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจ น และกลุ่มที่ยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค์ก่อนวันที่ 27 มกราคม

ส่วนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่เพิ่งผ่านมานั้น ก็จะประกาศผู้มีสิทธิ์ที่เป็นบุคคลทั่วไป ที่ไม่เคยลงทะเบียนใดๆกับทางด้านโครงการของรัฐบาล ผ่านเว็บไซต์เราชนะ

ซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ประกาศในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ หรือกลุ่มที่ประกาศใช้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นั้น แต่ละกลุ่มตามเป็นกลุ่มที่จะต้องโหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

ในการใช้รับเงินและการใช้จ่าย หรือที่เรียกสั้นๆว่า G wallet เรามาดูการ ใช้แอปพลิเคชั่น ดังกล่าว เลยดีกว่าว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้าง

วิธีใช้แอพฯ “เป๋าตัง” ผ่าน “G-Wallet” มีขั้นตอนดังนี้

1 ไปที่หน้า การใช้งานสิทธิ “เราชนะ” แล้วกดเลือกแถบที่เขียนว่า “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”

2 จากนั้น ระบบจะเข้าสู่หน้าจอสแกน QR เราชนะ จากร้านถุงเงิน ยื่นกล้องมือถือ ไปสแกนบนสัญลักษณ์ QR Code

3 ตรวจสอบยอดเงินของสินค้าและบริการว่าจำนวนเงินที่เราจะจ่ า ยถูกต้องหรือไม่ จากนั้นกด “ยืนยันการใช้สิทธิ”

4 ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ

5 ชำระเงินเรียบร้อย ระบบจะโชว์สลิปหลักฐาน การใช้สิทธิ

สำหรับร้านค้า-ผู้ให้บริการ จะต้องมีแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน จึงจะสามารถรับสิทธิ มาตรการเราชนะได้ ทั้งนี้ สำหรับ วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน แยกเป็นการรับเงินจาก 2 รูปแบบ คือ

1.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกรับเงิ นผ่านโครงการเราชนะ

– กดเลือกบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ

– สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้มาใช้สิทธิ

– ก ร อ กจำนวนเงิ น

– ยืนยันการชำร ะเงิ น

– ใส่ PIN บัตรคนจ น หรือสแกนหน้าของผู้ถือบัตรคนจน

– ระบบจะแสดงผล การทำรายการ

2.แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง(G-Wallet)

– เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นถุงเงิ น เลือกรับเงิ นผ่านโครงการเราชนะ

– เลือกเป๋าตัง(G-Wallet)

– กร อ กจำนวนเงิ น

– ระบบจะแสดง QR รับเงิ น

ที่มา new feed online