Home โพสต์สาระความรู้ คลังอัพเดทโครงการเร าชนะ เตรียมพร้อมลงทะเบียนเปิดเว็บแล้ว

คลังอัพเดทโครงการเร าชนะ เตรียมพร้อมลงทะเบียนเปิดเว็บแล้ว

คลังอัพเดทโครงการเร าชนะ เตรียมพร้อมลงทะเบียนเปิดเว็บแล้ว

พรุ่งนี้แล้วสำหรับการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ออกอนุมัติตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมสำหรับโครงการเร าชนะที่จ่าย 7,000 บาทเป็นจำนวนระยะเวลาแบ่งจ่าย 2 เดือนจำนวนเดือนละ 3,500 บาทโดยได้ข้อสรุปคือจะแบ่งจ่ายให้เป็นอาทิตย์จนครบ 7,000 บาทโดยทำหน้าธนาคารกรุงไทย

เรื่องการชี้แจงแล้วว่าการลงทุนในโครงการเอาชนะนั้น รัฐบาลจะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 โดยกลุ่มแรก ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งพรุ่งนี้นั้นไม่ต้องลงทะเบียนจะได้เงินผ่านบัตรด้วยอัตโนมัติและ 2 ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่าน gwallet เป๋าตังได้ภายในวันที่ 21 มกราคมไม่ต้องลงทะเบียนและผู้ที่ไม่มีฐานข้อมูลให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เร าชนะตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมซึ่งกลุ่ม 2และ3 ถูกคัดกรองว่าจะมีสิทธิ์ตามโครงการโดยคณะหรือไม่

ซึ่งการลงทะเบียนยืนยันตัวตนนั้น จะต้องเข้าผ่านเว็บไซต์เร าชนะเพื่อลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการลงทะเบียนแห่งเท่านั้นต้องอ่านเงื่อนไขที่ดีและกดยอมรับกรอบเลขที่บัตรประชาชนชื่อนามสกุลและรหัสหลังบัตร

พร้อมทั้งวันเดือนปีเกิดรวมถึงเบอร์โทรในการยืนยันให้เรียบร้อยถูกต้องขั้นตอนหลังจากนั้นจะมีการส่งข้อความเข้าสู่เบอร์มือถือของคุณเพื่อยืนยันตัวตน

กลุ่มที่ได้รับสิทธิเร าชนะแล้ว สำหรับ กลุ่มที่ 2 และ 3 และได้รับเงินผ่าน G-wallet ในแอพฯ เป๋าตังโดยมีขั้นตอนการยืนยันสิทธิดังนี้

เข้าสู่แ อ พพลิเคชัน เป๋าตัง และกด G-wallet

กดเข้าที่ป้ายระบุว่า เร าชนะ

ยินยอมข้อตกลงและเงื่อนไข

ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันและยืนยัน เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเปลี่ยนเป็น หน้าจอการใช้จ่าย ซึ่งรูปแบบและวิธีการใช้คล้ายกับโครงการคนละครึ่ง

สำหรับร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www เร าชนะ com โดยร้านธงฟ้าและร้านในโครงการคนละครึ่งนั้น ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่