Home โพสต์สาระความรู้ รู้ยัง 2แอปพลิเคชั่นนี้เท่านั้น จะใช้รับเงิ น 3500 จากเร าชนะ

รู้ยัง 2แอปพลิเคชั่นนี้เท่านั้น จะใช้รับเงิ น 3500 จากเร าชนะ

รู้ยัง 2แอปพลิเคชั่นนี้เท่านั้น จะใช้รับเงิ น 3500 จากเร าชนะ

จากกกรณีโครงการ “เร าชนะ” จ่ายเงิ นเยี ยวย า 3500 บาทยาวนาน 2 เดือนซึ่งคาดว่า

จะสามารถเปิ ดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระท บได้ภายในสิ้ นเดือน ม.ค. นี้และได้รับเงิ นได้อย่ างช้าสุด

ไ ม่เกินสัปด าห์แรกของเดือน ก.พ.นี้ โดยจะมีการเสนอรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ครม.อนุมัติ

ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ นั้น ทั้งนี้ มีรายงานระบุว่า การเปิด ลงทะเบี ยนรับสิทธิโครงการนี้

จะให้ผู้มีสิทธิลงทะเบี ยนผ่านแอปพลิเคชั่น เราชนะ และจะดำเนินการจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

หรือแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ขั้นตอนการดาวน์โหลดและลงทะเบี ยนแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ดังนี้

หากคุณใช้สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android ให้เข้าไปที่ Play Store หากเครื่องของคุณ

ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ให้เข้าไปที่ App Store ดา วโหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง Android

ดา วโหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง iOS ค้นหาแอปพลิเคชั่น โดยพิมพ์ว่า “เป๋าตัง”

ดาวน์โหลดเพื่อทำการติ ดตั้งลงเครื่อง เปิ ดแอปพลิเคชันที่ติ ดตั้งแล้วขึ้นมา ยืนยันตัวตนผู้ใช้งานของคุณ

โดยกรอกเบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้งานลงไป ระบบจะทำการส่งรหัส OTP มาทางข้อความให้คุณกรอกรหัสนั้นลงไปในแอปฯ

ระบบจะขอ PIN หรือรหัส 6 หลัก ผู้ใช้จะต้องตั้งรหัสรักษาความปลอดภั ย6 หลักนี้

เพื่อเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตังทุกครั้ง ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องจำรหัส 6 หลักนี้ไว้ให้ดี

เพื่อใช้ในการเข้าสู่แอปพลิเคชั่น เมื่อได้รหัส 6 หลักแล้ว ก็สามารถนำรหัสนี้เข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้เลย