Home โพสต์สาระความรู้ คนที่ใช้คนละครึ่ง ลุ้นปุ่มเข้าร่วมเราชนะง่ายๆ รับอีก 3500 ยาว 2ด

คนที่ใช้คนละครึ่ง ลุ้นปุ่มเข้าร่วมเราชนะง่ายๆ รับอีก 3500 ยาว 2ด

12

คนที่ใช้คนละครึ่ง ลุ้นปุ่มเข้าร่วมเราชนะง่ายๆ รับอีก 3500 ยาว 2ด

จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 15 ม.ค.64 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการเราชนะ แจกเงินเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบ ‘โ ค วิด’ ระลอกใหม่ 3500 บาทจำนวน 2 เดือน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือประมาณ 30 35ล้านรายและจะใช้กรอบวงเงินเยียวยาประมาณ 2.1 แสนล้านบาทแต่จำนวนเงินใช้ที่แท้จริงจะผันแปรกับจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือและจะมีการเสนอให้ครม.เห็นชอบทางการ

ในวันที่ 19 มกราคมพศ 2564 นี้ สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือยังยืนยันจะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 77 จังหวัดหรือทั่วประเทศ ไม่ได้เลือกช่วยเฉพาะ 28 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างที่มีกระแสข่าวออกมา ขณะที่เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจะมี 4กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ ได้แก่

1.กลุ่มผู้มีรายได้สูง

2 แรงงานที่ได้รับสิทธิจากการประกันสังคม

3 กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

4 กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ส่วนวิธีการลงทะเบียนในส่วนผู้ถือ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ จะได้รับเงินอย่างอัตโนมัติ 3,500 บาทจำนวน 2 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม สำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง และอยู่ในกลุ่มได้รับสิทธิ จะให้ยืนยันขอรับการช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชัน โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ขณะที่กลุ่มคนอื่นที่ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล จะต้องลงทะเบียนใหม่ ที่เว็บไซต์ www เราชนะ com