Home Uncategorized บัตรทองเฮ รักษาได้ทุก รพ. เริ่ม 1 พ.ย. นำร่องกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

บัตรทองเฮ รักษาได้ทุก รพ. เริ่ม 1 พ.ย. นำร่องกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

บัตรทองเฮ รักษาได้ทุก รพ. เริ่ม 1 พ.ย. นำร่องกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ บัตรทอง ระบบการให้บริการสุขภาพของ สปสช. มีการพัฒนามาตลอดเกือบ 20 ปี เพิ่มสิทธิการรักษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้นิยาม Universal Health Coverage อันหมายถึงประชาชนคนไทยต้องได้รับการบริการอย่างครอบจักรวาล เรียกว่า ทั่วถึง เท่าเทียม ถ้วนหน้า เข้าถึงได้ ไม่แบ่งแยก ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีข้อยกเว้น

ความคืบหน้าล่าสุด สปสช. อยู่ระหว่างยกร่างรายละเอียดเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ บอร์ด สปสช. ซึ่งในประเด็นนี้ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือจะต้องผ่านความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายวิชาการ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการประชาพิจารณ์เสียก่อน ตลอดจนการพิจารณาวางระบบให้ดีที่สุด ทั้งนี้ เป้าหมายต้องการอำนวยความสะดวกสบายแก่ประชาชน

ส่วนรายละเอียดจะเป็นไปตามนโยบายที่ นายอนุทิน เสนอให้สิทธิบัตรทองสามารถเลือกรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้หรือไม่นั้น ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามใกล้ชิด แม้โดยเจตนารมณ์เป็นเรื่องที่ดี แต่ในอีกแง่มุมปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่งผลกระทบสาธารณสุขไทยทั้งระบบ โดยเฉพาะประเด็นเพิ่มภาระแก่โรงพยาบาล ซ้ำเติมปัญหาระบบบัตรทองที่หมักหมมอยู่

มีงานวิจัยระบุชัดเจนถึงข้อดีของระบบบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากเข้าถึงการรักษาและไม่ต้องประสบกับภาวะล้มละลาย ไม่ต้องขายบ้าน จำนำรถ จำนองที่ดิน เพื่อหาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพงหูฉี่เหมือนในสมัยก่อนโน้น แต่อีกมุมหนึ่งของระบบบัตรทองนั้นเพิ่มภาระให้โรงพยาบาลตลอดจนบุคคลากรทางการแพทย์ ส่งผลกระทบให้ทำให้บางโรงพยาบาลประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
สิทธิตามระบบบัตรทอง เดิมกำหนดให้เข้ารับรักษาตามโรงพยาบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เป็นการวางระบบสร้างหลักประกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลต่อนโยบาย “ยกระดับสิทธิบัตรทอง” ให้สิทธิรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนเพิ่มเติม ตามแนวคิดของนายอนุทิน เป็นประเด็นที่ต้องชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบ ยิ่งฟังเสียงสะท้อนจากหมอแล้วเรียกว่า “ได้ไม่คุ้มเสีย” หากเพียงเดินหน้านโยบายหวังเรียกคะแนนนิยม ดีไม่ดีระบบประกันสุขภาพของคนไทยจะพังครืนเอาเสียง่ายๆ ส่วนบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไร เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด