Home โพสต์ธรรมะ 5 ท า นทีไม่ใช้เงิ นสักบาท แต่กลับได้บุญม หาศาลจนล้น

5 ท า นทีไม่ใช้เงิ นสักบาท แต่กลับได้บุญม หาศาลจนล้น

วันนี้เรามีธรรมะดีๆมาฝาก ท า นที่ไม่ใช้เงิน กลับได้บุ ญ ม า ก ทุกคนทำได้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญ

เมื่อเราลำบาก งานที่ทำตรงหน้า มีแต่ปัญหา แต่จิตเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หนุนให้จิตนั้นสะอาด

เกิ ดปัญญา เกิ ดสมาธิ และอานิสงส์บุญนั้น หนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิตไป ในทางที่ดีขึ้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า…

บุคคลถึงแม้ไม่มี ทรัพย์สินเงิ น ท อ ง แต่สามารถให้ ท า นกับผู้อื่นได้เสมอ ด้วย ท า น 5 ป ร ะการดังนี้

1. ก า ยเป็นท า น ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ ร อ ด พ้ น ภั ยทั้งปวง ช่วยงานของ พ ระพุทธศๅสนาให้สำเร็จลุล่วง

ตามเป้าหมาย แบ่งเบาภ า ร ะในกิจของวัด

2. มีจิตใจเป็นท า น สามารถเปิ ด อ กเปิ ดใจ รับฟังความ ทุ ก ข์ของผู้อื่นเสมอ ด้วยความจริงใจ ด้วยความนอบน้อม

มีจิตใจที่เมตตา กรุณา มีใจยินดี ต่อผู้อื่น มีการวางใจ ในสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยธรรมท า น ย่อมมีพลัง โ น้ ม น้ า ว

ช่วยให้ผู้ประสบ ทุ ก ข์ เห็นทางสว่าง โดยพลัน

3. ใบหน้าเป็นท า น หมายถึง ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสดใส ความเบิกบาน ทำให้ผู้พบเห็นมีความ

สุขใจ สุขกาย เป็นแบบอย่ างแห่งคนเข้าใจธรรมและเข้าใจทางโลก

4. ด ว ง ตาเป็นท า น หมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่ง ความโอบอ้อมอารี กับคนอื่นด ว ง ตา

ที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิง ของผู้อื่นได้เสมอ

5. วาจาเป็นท า น นั่นคือ คำพูดที่ให้กำลังใจคนอื่น คำพูดที่ชื่นช มและปลอบประโลมผู้อื่น ให้มีกำลังใจนำพุทธวาจา

ความรู้ที่มีประโยชน์ ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมา ดำเนินชีวิตต่อไปได้เอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *