Home Uncategorized 5 ข้ออ้ า ง ที่ทำให้คุณยังไม่มีเงิ นออมเงิ นเก็บ

5 ข้ออ้ า ง ที่ทำให้คุณยังไม่มีเงิ นออมเงิ นเก็บ

5 ข้ออ้ า ง ที่ทำให้คุณยังไม่มีเงิ นออมเงิ นเก็บ

หลังเรียนจบ ก็ทำงานหาเงินมาหลายสิบปี มีหลาย ๆ คน ที่ยังไม่ได้เริ่มออมเงิ นหรือไม่มีเงิ นเก็บ

เป็นเพราะอะไรกันมาติดตามกัน 5 เหตุผลหรือข้ออ้างที่หลายคน ใช้เป็นข้ออ้าง ที่เราไม่เริ่มเก็บเงินสักที

ถ้าแก้ไขแต่ละข้อได้ รับรองว่าคุณมีเงิ นเ ก็บเงินก้อนแน่นอนค่ะ

1. ค่าใช้จ่ายเยอะ

บางคนบ อ กว่า ช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะจะออมเงินทีไร

มีรายจ่ายมาตลอด ไว้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่อยเริ่มออม

ข้อนี้ก็เป็นความคิดที่ผิ ดครับ เ ราต้องแยกเงินออมกับ

เงินที่ใช้จ่ายอยกจากกัน อย่ างที่บอกคือได้เงินมาให้

ออมก่อนเหลือแล้วค่อยใช้ ไม่ต้องออมมากก็ได้ ออมพอเหมาะสม ที่เราจะไม่ลำบากมากเกินไป

2. มีห นี้ที่ต้องจ่าย

ช่วงนี้หนี้เยอะ ไม่พร้อมออมเงิน อย ากบ อ กว่าใครๆก็มีห นี้

เราต้องแยกให้ออกระหว่างห นี้กับเงินออม ถ้าเรารอให้ไม่มีหนี้

ก็คงไม่มีเงินออม เพราะความอย ากของเรามีตลอดเวลา

หนี้ชิ้นนี้หมดก็มีหนี้อันใ หม่ หากเป็นหนี้ก้อนใหญ่

เช่น บ้านกว่าจะผ่อนหมดก็ 10-20 ปี ไม่ต้องรอ 10 ปีเลยหรอที่จะเริ่มออมเงิน

3. ใช้ชีวิตตัวคนเดียว ออมไปทำไมหล่ะ

สำหรับคนที่คิดว่าตัวอยู่ตัวคนเดียว ยิ่งต้องออมเงินเยอะกว่า

คนมีครอบครัว เพราะในอนาคตเมื่อเ ราไม่มีรายได้

แต่รายจ่ายยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ก็จะไม่มีคนหารา ยได้หรือเลี้ยงดูเรา

ถ้ายิ่งไม่มีเงินเก็บที่เพียงพอ อาจจะลำบากได้

หรือหากวันนี้ยั งตัวคนเดียวก็ไม่แน่ว่าในอนาคต

อาจะมีคนมาร่วมทุ กข์ร่วมสุขด้วย แ ล้ววันนั้นหากไม่มีเงินเลย

เค้าจะอย ากใช้ชีวิตกับเราไหม

4. อายุยั งน้อย ไวัค่อยออมละกัน

การออมเงิน นอกจากเรื่องผลตอบแทนแล้ว

ระยะเวลายังมีส่วนด้วย เพราะการอ อมเงินเร็วทำให้เราไม่ต้องออมสูง

และยังมีเวลาให้เงินทำงานออกดอกออกผล

ม ากกว่าการออมตอนอายุเยอะ ซึ่งตอนนั้นอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้

5. พึ่งจบมา เงินเดือนน้อยไม่พอออมเก็บ

หลายคนคิดว่ า การออมเงินจะต้องมีเงินเดือนเยอะ

เงินเดือนเหลือใช้เท่าไห ร่ค่อยเอามาออม

บอกเลยว่าเป็นความคิดที่ผิ ด เพราะทฤษฎีการออมนั้น

เมื่อได้เงินมา เราต้องออม ก่อนแล้วค่อยใช้

ไม่อย่ างนั้น ก็คงจะเอาเงินไปใช้หมดและไม่เหลือออม

อีกอย่ างที่สำคัญคือไม่ว่าจะเงิ นเดือนน้อย หรือมากก็ออมได้

เพราะน้องๆ หลายคนที่เริ่มออมเงิน ก็เป็นเด็ กจบใหม่ที่ไ ม่ได้มีเงินเดือนสูง

แต่มีวินัย มีความสนใจที่จะออมเงิน ลองเปลี่ ยนทัศนคติ การออมจาก

จ ากที่โฟกัส เรื่องร า ยได้สูงหรือน้อย เป็นเรื่องของการอย ากออม เพื่อเป้าหมายดูนะคะ