Home โพสต์ข้อคิด งบเบาๆ สบายกระเป๋า หนุ่มเปลี่ยนบ้านเก่าอายุ 40 ปี ให้ออกมาสวยทันสมัย

งบเบาๆ สบายกระเป๋า หนุ่มเปลี่ยนบ้านเก่าอายุ 40 ปี ให้ออกมาสวยทันสมัย

1

งบเบาๆ สบายกระเป๋า หนุ่มเปลี่ยนบ้านเก่าอายุ 40 ปี ให้ออกมาสวยทันสมัย

 

เชื่อว่าเกือบทุกคนต้องมีคว า ม ฝั นที่อย ากจะมี “บ้าน” เป็นของตัว เ อ งกันทั้งนั้น เพื่อที่จะได้อยู่ อ า ศั ย

ในบ้านอย่างเจ้าข อ งที่แท้จริง เพื่อเป็นที่อยู่สร้า ง ค ร อบครัว เป็นสมบัติ เป็นความภาคภูมิ ใ จ ในชีวิต อย ากจะทำอะไรก็ทำไ ด้ เ พราะ “นี่คือบ้าน ข อ งเรา”

และในปัจจุบันนี้ เทรนด์การรีโนเว ท บ้ า นกำลังได้รับความนิย ม กั น มากขึ้น เนื่องจากสามารถช่ ว ย ใ ห้เราประหยัดค่ า ใ ช้ จ่ า ยได้มากขึ้น

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก Warooth Warakornsiri ได้โพสต์ภาพการรีโ นเ วทบ้านเก่า พร้อมระบุข้อความว่า “งานรีโนเวท บ้านไม้อายุ 40 กว่าปี ด้ว ย ง บเบา ๆ

สบายกระเป๋า กับมิตรภาพใหม่ ระหว่างเ จ้ า ของบ้าน สถาปนิก และผู้รับเหมา จนได้ผลงานที่ปร ะ ทั บ ใจ

เฉพาะตัวบ้าน ไม่รวมฟอร์นิเจอ ร์ ร าคา 920,000 บาทครับ”

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *