Home โพสต์ข้อคิด ยกสมบัติให้ลูกนำไปช่วยเหลือสังคม แม่บิณฑ์บอก มีอีกหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ยกสมบัติให้ลูกนำไปช่วยเหลือสังคม แม่บิณฑ์บอก มีอีกหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

0

ยกสมบัติให้ลูกนำไปช่วยเหลือสังคม แม่บิณฑ์บอก มีอีกหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ถือเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ของชา ว บ้ านอย่างมาก สำหรับ ดาราหนุ่มจิตอาสา “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” เคยได้โพสต์ภาพสุด ป ร ะ ทั บใจ

ในวันเกิดของ คุณแม่ปรางทิพย์ บรรลือฤทธิ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ตุลาคม คุณแม่ของหนุ่มใจ บุ ญ จึงได้มอบสมบัติ 

จำนวน 2 ล้านบาท ให้แก่บุตรชาย เพื่อนำเอาไปต่อยอดช่วยเ ห ลื อผู้คนในสังคม ที่ ยั ง ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ

งานนี้ หนุ่มบิณฑ์ ได้โพสต์ภาพ แ ละข้อความเอาไว้ว่า “สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นวันคล้ายวัน เกิด คุณแม่ ปรางทิพย์ บรรลือฤทธิ์ 

คุณแม่บอก ให้ผมเอาไปช่วย ค น ที่มีความย ากลำบาก ต้องการควา ม ช่ วยเหลือ คุณแม่ตั้งใจมานานแล้วอ ย า กจะช่วยผมเพราะเห็นผมออก ช่ ว ย เหลือเกือบทุกวัน

แม่ก็เก็บสะสมมาหลายปี สาธุครับคุณแม่ ขอให้คุณแม่ มีสุ ข ภ า พแข็งแรง อยู่กับผมไป น า น แสนนานนะครับ 

อยู่เป็นกำลังใจให้ กั บผ มต ล อ ดไปนะครับ แม่ ปรางทิพย์ บรรลือฤทธิ์ ผมขอพรดีๆ ใ ห้คุณแม่ผมสัก 5 คำนะครับ กราบข อ บ คุณครับ”

 

ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้คนเข้ามาร่วม อ ว ย พรวันเกิดให้กับ แม่ปรางทิพย์ 

พร้อมกับชื่นชมครอ บ ครั ว บรรลือฤทธิ์ ที่ถือว่าเป็นคร อ บ ครัวตัวอย่าง และยังมีจิตใจอาสาจาก รุ่ น สู่ รุ่น อย่างน่าประทับใจ

ล่าสุด บิณฑ์ ก็ได้ไปออกรายการ ให้สัมภาษณ์ หลังจากที่ลงพื้ น ที่ ช่ ว ยเหลือคนไทย

บิณฑ์ : “ตอนแรกผมไปกัน 3 คน ที่คอกห มู ค ล องเตย พกไป 3 แสน เดินลุยไปกั บ เ พื่อน ถามผู้นำชุมชนว่าค นไ หน ขออนุญาตนะครับ มี กี่ ค รอบครัว เขาบอกมี 500 กว่ า ค รอบครัว ผมก็เออ 3 แสน ผมพอ”

 

พี่ออกเองเลย ? 

บิณฑ์ : “ครับ ไปวันแรก คือ 3 แสน เดินก็เ รี ย กแจก 500 มานั่งเป็นระเบียบ นั่งห่างกัน รับกันจนจะ ห ม ด มีพี่น้องรอบๆ รู้ข่าวก็แ ห่ กั นมา

 

พี่ลงพื้นที่ มีชาวบ้านพูดถึงค ว าม ปั ญห ายังไงบ้าง?

บิณฑ์ : “เขาพูดถึงเรื่อ ง ทำมาหากิน วันนี้บางคนเข็น ร ถ เ ข็นอะไรไม่ได้ บางคนอาชีพน ว ด แผนโบราณ เขาก็ทำ อ ะ ไรไม่ได้”

เอกพันธ์ : “ที่เราไป ไม่ใช่ คนไทยอย่าง เดียว มีคนต่ า งด้ าว ด้ ว ยที่เขากลับบ้านไม่ได้ ทั้งสปป.ลาว พม่า เวียดนาม อยู่ในบ้านเช่านั้ น ห มดทำมาหากินไม่ได้เลย รออย่างเดีย ว เมื่อ ไ ห ร่คนจะเอาข้าวมาแจก

เมื่อไหร่ ผู้ ใ จดี เอาของมาแจก เขาจะไปเอามาประ ทั ง ชีวิต ถามว่าทำไมไม่ก ลั บ บ้าน เพราะปิดประเ ทศ หมด กลับไม่ได้”

บิณฑ์ : “เมื่อวานเร า เ ดิ นเห็นมั้ย ข้าวเปล่าจ า น นึง มีกุ้งแห้ง 4 ตัว”

 

พี่ลงพื้นที่แล้วเ ห็ นร อย ยิ้มชาวบ้านที่รู้สึกยังไง?

บิณฑ์ : “เขามีความสุขแค่ไหน ผมมีความสุขมากก ว่ า เ ขาร้ อ ยเท่า มันเป็นการให้ เราเห็นเขาแทบจะก้มกร า บ เ ราที่เท้า เราบอกว่าไม่ต้อ ง ค รับ 

เขาสรรเสริญ ทุกอ ย่ างทำให้เรารู้ว่า โอ้โห นี่แค่ 500 นะ เขายังขน าด นี้เลย มันไม่ใช่แค่กา ร ใ ห้เฉยๆ มันเป็นการ ที่ เ ราได้ดูแล”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *