Home โพสต์ข้อคิด “เ จ้ าของร้านแ ว่ น” รวมกลุ่มผู้ใจบุ ญ นำเงินรวมกับข้าวส า ร แจกชาวบ้า นที่เดื อ ดร้ อ น

“เ จ้ าของร้านแ ว่ น” รวมกลุ่มผู้ใจบุ ญ นำเงินรวมกับข้าวส า ร แจกชาวบ้า นที่เดื อ ดร้ อ น

0

“เจ้าของร้านแว่น” รวมกลุ่มผู้ใจบุญ นำเงินรวมกับข้าวส า ร แจกชาวบ้านที่เดือ ดร้อน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่น่าชมอย่างยิ่ง เมื่อมีกลุ่มคนใจบุญ ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ วันนี้ 17 เมษายน 

ที่หน้าศูนย์สายตาเฮลท์ตี้วิชั่น ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุ ร าษฎร์ธานี นส ธิดา ตระกูลแก่นชาเดช 

เจ้าของร้าน พร้อมกลุ่มเพื่อนนำข้าวส า รอาหารแห้ง และเงินสดจำนวนหนึ่งร้อยบาท 

จัดเป็นชุดจำนวน 99 ชุด เพื่อนำมาแจกให้กับผู้ที่ ได้รับผลกระทบ จากการแพร่กระจายของ C O V I D

 

นส ธิดา กล่าวว่า ได้ร่วมกับกลุ่มเพื่อน ที่ช่วยสนับสนุนข้าวส า ร มาม่า น้ำปลา น้ำมันพืช ปลากระป๋อง และเงินสด 

เพื่อนำมาแจก ให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ถึงจะมีจำนวนไม่มา ก แต่ก็ทำด้วยใจ 

เพราะว่าบางคน ได้รับความ เ ดื อ ดร้อนจากการตกงาน ถูกเลิกจ้าง หยุดงาน จึงได้ชวนกลุ่มเพื่อนมาช่วยกัน

ตามกำลังที่พอจะช่วยกันแบ่งปัน และบรรเทาความทุ กข์ ในช่วงวิกฤต C O V I D ส่วนเงิน 1 ร้อยบาท ที่ต้องใส่ไปให้ด้วย

ก็เพราะเข้าใจดี ว่าบางคนยังต้องมีความจำเป็น ที่จะนำเงินเพื่อไปใช้ซื้อสิ่งของ อย่างอื่นนอกเหนือจาก สิ่งของที่ได้รับแจกไป

 

ในส่วนตัวที่จัดแจกสิ่งของ เจ้านวน 99 ชุด เพราะคิดว่าเราจะก้าวผ่าน วิ กฤ ตนี้ไปด้วยกัน และได้ทำแล้วก็รู้สึกสบายใจ 

ที่ได้ช่วยกันแบ่งเบาภาระ ในช่วงที่ทุกคนได้รับความเดื อ ดร้อน และขอให้ C O V I D หายไปจากจังหวัดสุ ร าษฎร์ธานีโดยเร็ว เราต้องสู้ไปด้วยกัน

 

สำหรับการรับแจกในวันนี้ ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ธานี ให้ช่วยเข้ามาดูแล ในเรื่องของบัตรคิว 

การจัดระเบียบการยื น ต้ องเว้นระยะห่าง 1 เมตร คัดกรองผู้ที่มารับสิ่งของ ต้องล้างมือด้วยเจลทุกคน 

ร่วมไปถึงการปฎิบัติตาม ขั้ น ตอน เพื่อป้องกันการสัม ผั ส และใกล้ชิดกัน และให้ความรู้ในเรื่องก า ร ป้ องกันตัวเอง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจาก ป ร ะ ช าชนที่มารอรับเป็นอย่างดี

 

เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีส่วนช่วย เ ห ลื อ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถ า น ก ารณ์นี้ เพื่อให้ผ่านวิก ฤ ต ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *