Home Uncategorized แนะนำสวดแล้วชีวิตเจริญๆ กับ คาถาหัวใจมหาเศรษฐี ปฎิบัติตามหลัก 4 ประการ

แนะนำสวดแล้วชีวิตเจริญๆ กับ คาถาหัวใจมหาเศรษฐี ปฎิบัติตามหลัก 4 ประการ

คาถาหัวใจมหาเศรษฐี เป็นคาถาที่แฝงไปด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า

สวดแล้วเชื่อว่าจะต้องชีวิตดี แต่ต้องยึดติดตามหลักสี่ประการ และสร้างคุณงาม ความดี ให้กับตัวเอง และคนรอบข้าง หากทำได้แล้วนั้น เก็บคาถานี้ไว้แล้วท่อง แล้วจะมีสิ่งที่ดีติดตัวไปตลอดเลย

หลายท่านคงเคยรู้จักกับ คาถาหัวใจมหาเศรษฐี คงรู้จักกันพอสมควรแล้ว แต่ก็ยังมีหลายคนคิดว่าเป็นคาถาที่ แค่โสดแล้วจะรวย ถ้ามีเงินทองมากมายก่ายกอง หลายคนจึงพยายามสวดอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าว่าทำไมชีวิตของคุณยังไม่ดี นั่นมีเหตุผล

คาถาหัวใจมหาเศรษฐี เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ เป็นขณะที่ท่านให้น้อมนำนำไปปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่ส่วนเท่านั้น ก่อนออกจากบ้านให้สวด 5 จบในตอนเช้า และทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบวัน สร้างคุณงามความดี ชีวิตของคุณจะร่ำรวยมีทรัพย์สิน เงินทองและเกียรติยศ

“อุอากะสะ อากะสะอุ กะสะอุอา สะอุอากะ”

จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรม 4 ประการนี้ให้ได้ ซึ่งคือ อุ อา กะ สะ โดยจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว นำไปปฏิบัติให้เกิดผลมากต่อชีวิต ย้ำอีกครั้งไม่ใช่แค่สวดอ้อนวอนนะ

เรามาดูกันว่าในแต่ละอักขระ ในคาถาหมายความว่าอะไรกันบ้าง

อุ

ย่อจากคำว่า อุฏฐานสัมปทา แปลว่า ให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เพื่อทำงานให้ได้ดี ต้องหนักเอาเบาสู้ในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย กิจการทั้งหลายต้องรู้จักรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง

อา

ย่อจากคำว่า อารักขสัมปทา แปลว่า ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาคุ้มครองทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ด้วยความ ขยันหมั่นเพียร ไม่ให้เงินทองรั่วไหลมีอันตราย ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย มิให้เปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ และรู้จักทำให้เงินนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด หรือให้เงินนั้นงอกเงยขึ้นด้วยความชอบธรรม ไม่ลงทุนอะไรที่เกินกำลัง เพราะนี้คือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างสุขกายสบายใจ ไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ มีชีวิตที่แสนสุขอยู่กับคำว่า “พอ”

กะ

ย่อจากคำว่า กัลยาณมิตตตา แปลว่า การมีเพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคน ชั่ ว เป็นมิตรสหาย เพราะคบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล คบคนจึงต้องดูหน้าว่าเพื่อนเป็นคนดีที่มีลักษณะไม่เป็นคนปอกลอก ไม่ดีแต่พูด ไม่เป็นคนชักชวน ไปในทางฉิบหาย ชวนกันไปกินเหล้าเมายา เที่ยวกลางคืน มั่ ว เ ม า พยายามรักษาเพื่อนดีๆ ถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือค้ำจุนกันไปทั้งในทางโลกและทางธรรม

สะ

ย่อมาจากคำว่า สมชีวิตา แปลว่า การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ รู้จักกำหนดรายรับและรายจ่าย อย่าให้สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยหรืออัตคัดขัดสนจนเกินไปให้รู้จักใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม รวมถึงสิ่งที่หามาได้ด้วยอย่างชาญฉลาด

หากได้ประพฤติปฏิบัติตามหลัก หัวใจเศรษฐีสี่ประการคือ

ขยัน หมั่นรักษา คบหาคนดี มีชีวิตพอเพียง รับรองว่าได้เป็น “มหาเศรษฐี”หรือ ผู้ประเสริฐที่สุดสมใจ มั่งมีเงินทองมหาศาลดั่ง มหาเศรษฐีทั้งปวงแน่ ขอแนะนำให้ท่าน จงจำไว้อีกคำๆ หนึ่งว่า “เส้นทางความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เราเดินคนเดียวไม่ได้” ดังนั้นการทำงานของคนทุกคนย่อมต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ เสมอ คนที่มีโลกส่วนตัวสูง ก็ยังต้องมีวินัยกรอบในการทำงาน

และทุกอาชีพทุกการทำงานต้อง ข้องเกี่ยวกับบุคคลอื่นๆ การที่จะสามารถทำงานโดยไม่หวังพึ่งคนอื่น หรือร่วมงานกับใครเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้

ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ จึงต้องมีวิธีการที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความสุข และความราบรื่นในการทำงานร่วมกันให้ได้ เริ่มที่ตัวเราเองก่อนเสมอ เราต้องหากุญแจวิเศษของเราให้เจอ

เพื่อเปิดประตู “มหาเศรษฐี” ให้ได้ พระพุทธองค์ทรงสอนหลักธรรม ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำเลย