Home Uncategorized แนะนำอาจารย์บอกวิธีนี้ลองทำดูมันดีนะ แกว่งแขนแ บ บนี้ แก้ไหล่ติดแขนชาช่วยลดหน้าท้อง

แนะนำอาจารย์บอกวิธีนี้ลองทำดูมันดีนะ แกว่งแขนแ บ บนี้ แก้ไหล่ติดแขนชาช่วยลดหน้าท้อง

แนะนำอาจารย์หมอบอกมา การแกว่งแขนง่ายๆ วันนี้เรามีดีๆ มาฝากเพื่อน เป็นการลดหน้าท้ อ งการออกกำลังกาย เพื่อสุ ขภาพ แต่ในช่วงแรกเราควรออกกำลังกายเบาๆ กัน เพราะอาจทำให้เ จ็ บตัวเอาได้

การแกว่งแ ข น สามารถช่วยอะไรได้บ้างเราไปดูพร้อมกัน

1 จะเพิ่มภูมิคุ้มกันร่ า งกายดีขึ้น

โดยเมื่อระบบน้ำเหลืองดีขี้น การสร้างเม็ดเ ลื อ ด ขาวแอนตี้บอดี้ ของระบบภูมิคุ้มกัน ก็จะทำงานได้ดีขึ้น ทำให้อาการเ จ็ บป่ ว ยที่คุณกำลังเป็นอยู่ทุเลาลง หรือมีสุ ขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น

2 จะช่วย ล ด น้ำห นั ก

ในการขยับร่ า งกายไปมาย่อมทำให้คุณใช้ พลังงานได้มากยิ่งขึ้น เ ผ าผลาญพลังงานได้ดีและช่วยลดความอ้ ว น ได้นั่นเอง แกว่งแขนต่อกัน แค่ 10-15นาที ก็ช่วยลดพุงได้แล้วทุกคน

3 ล ด ความดันโลหิต สู ง

ล ดการสะสมของไขมันรักษาน้ำตาล ในกระแส เ ลื อ ด ชะลอการเสื่อมของเข่า และ ลดอาการป ว ด ค อ บ่า ไหล่จากออฟฟิศซินโดรม ควรจะต้องทำติดต่อกันให้นานกว่านั้น และทำบ่อยๆ

4 ล ด ไขมันท้อง แ ข น

ใครคนไหนมีท้องแขนย้วย ไขมันย้อย อยากจะลดแขน ด้วยการแกว่งแขน ก็สามารถทำได้ แต่ให้เพิ่มน้ำหนักด้วย ดัมเบลหรือขวดน้ำขนาดพอดีมือเข้าไปหน่อย รับรองว่าทั้ง สุ ขภาพดีแล้ว มีแขนเรียวได้

5 ช่วยให้ เ ลื อ ด ลมไหลเวียนได้ดี

การแกว่งแขน นี่ละที่จะช่วยให้ เ ลื อ ด ลมภายใน ไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้น และไม่ติดขัดเอาได้ง่าย ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยเปลี่ยนสภาพอวัยวะ ที่ผิ ดปกติให้กลับมาเป็นแข็งแรงอีกครั้ง

6 ระบบน้ำเหลือง ทำงานได้ดีขึ้น

โดนเฉพาะบริเวณรักแร้คือ ชุ ม ทางของต่อมน้ำเหลือง การกระตุ้นให้น้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้น ด้วยการแกว่งแขน พร้อมไปกับการหายใจลึกๆ จะช่วยให้ต่อมน้ำเหลืองได้ขยับ และทำให้น้ำเหลืองไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดียิ่งขึ้น

เ ช่ น กั บ ค ลิ ปนี้ ที่อาจารย์หมอท่านได้ บ อ กไว้ว่า การแกร่งแขนก็คือ การออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องออกแรงมาก และการแกร่งแขนนั้นช่วยลดหน้าท้องได้อีกด้วย แถมแก้แขนชา ซึ่งอาจารย์หมอจะมีเคล็ดลับอย่างไรไป ช มพร้อมกัน

แกว่งแขนลดหน้าท้อง แก้แขนชา ไม่ให้ไหล่ติด

Geplaatst door คลินิกกายภาพบำบัดผดุงศักดิ์ op Donderdag 31 mei 2018

 

 

การแกร่งแขนนั้นต้องแกร่งให้ถูกวิธีอย่าแกร่งแรงจนเกินไปเพราะจะทำให้ไหล่ติด แต่ให้แกร่งเบาๆ แกร็งท้อง ขยับเท้าขึ้นลง ตามอาจารย์หมอ